Christine Buhl Andersen, forkvinde

Morten Kyndrup

Stine Høholt

 

Bestyrelsen og dennes formand udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne har en kunstfaglig/-videnskabelig baggrund.

Fortegnelse over Ny Carlsbergfondets bestyrelse siden 1902