Karsten Ohrt, formand

Morten Kyndrup

Stine Høholt

 

Bestyrelsen og dennes formand udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne har en kunstfaglig/-videnskabelig baggrund.

Fortegnelse over Ny Carlsbergfondets bestyrelse siden 1902