Christine Buhl Andersen er pr. 22. august 2019 udpeget som kommende formand. Hun tiltræder snarest muligt, formentlig pr. 1.januar 2020.

Morten Kyndrup (fg. formand)

Stine Høholt

 

Bestyrelsen og dennes formand udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne har en kunstfaglig/-videnskabelig baggrund.

Fortegnelse over Ny Carlsbergfondets bestyrelse siden 1902