Ny Carlsbergfondet vægter ansvarlighed, åbenhed og samarbejde, herunder muligheden for at medarbejdere og samarbejdspartnere kan ytre sig om kritisable forhold i eller relateret til fondet.

Derfor har vi en whistleblowerordning, hvor der kan indberettes mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovligheder i Ny Carlsbergfondet eller i forbindelse med fondets aktiviteter.

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette alvorlige forhold eller mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, politikker, retningslinjer mv.

Whistleblower-ordningen kan bruges til at anmelde uretmæssigheder som:

  • Besvigelser, bestikkelse eller korruption
  • Regnskabsmæssig manipulation
  • Misbrug af Ny Carlsbergfondets uddelte bevillingsmidler
  • Misbrug af bevillingskompetence i fondet
  • Krænkende adfærd eller diskrimination i Ny Carlsbergfondets eller i relation til samarbejde med fondet

Samarbejdsvanskeligheder og afslag på bevillingsansøgninger kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Link til vores eksterne site med whistleblowerordning.

Vi anbefaler altid, at medarbejdere, samarbejdspartnere og andre benytter den gængse ledelsesstruktur og kommer direkte til Ny Carlsbergfondet med mistanke. Whistleblowerordningen er et alternativ, hvis din alvorlige mistanke eksempelvis drejer sig om din nærmeste kontaktperson hos Ny Carlsbergfondet, eller du af andre grunde føler dig mere komfortabel med at kontakte en ekstern part.

Indberetninger til whistleblowerordningen går til en ekstern tredjepart, LIND Advokataktieselskab, og ikke til Ny Carlsbergfondet. Selve indberetningen sker gennem en ekstern hjemmeside, der administreres af LIND advokataktieselskab, som Ny Carlsbergfondet ikke har adgang til. Whistlebloweren er selvfølgelig anonym, men af hensyn til undersøgelsen af det indberettede forhold opfordrer vi til, at du angiver dine kontaktoplysninger til brug for LIND advokataktieselskab.

Din indberetning bliver håndteret og vurderet af LIND Advokataktieselskab. Hvis en indberetning giver anledning til, at der skal foretages yderligere undersøgelser, så kan enten Ny Carlsbergfondet eller LIND Advokataktieselskab stå for de videre undersøgelser.

Både Ny Carlsbergfondet og LIND Advokataktieselskab kan have behov for at stille dig spørgsmål for at sikre, at sagen oplyses tilstrækkeligt og håndteres korrekt. Der kan desuden være behov for, at en eller flere personer i ledelsen orienteres om det omhandlede forhold, hvis dette vurderes nødvendigt i den konkrete situation og under de konkrete omstændigheder. Når du foretager en indberetning, opretter du samtidig en kommunikationskanal, og du vælger selv et password. Du bruger dette, når du logger ind i systemet for at se, om der er stillet spørgsmål til dig.

Ny Carlsbergfondet tillader ingen form for repressalier eller chikane mod whistleblowers. Al information er fortrolig.

Link til vores eksterne site med whistleblowerordning.