Ansøger kan læse mere om, hvad Ny Carlsbergfondets støtter, og orientere sig i de aktuelle ansøgningsfrister og materialekrav under hver ansøgningskategori, inden ansøgningen indsendes. Læs mere her.

Ansøgning

Ansøgninger skal oprettes og indsendes online via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem.

GÅ TIL ANSØGNING

Oprettelse af ansøger

For at tilgå Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem skal ansøger indledningsvis oprette en profil. Er ansøger allerede oprettet med en profil, skal ansøger benytte tidligere login. Behandlingssvar og yderligere dialog i forbindelse med indsendt ansøgning sker til den profil, ansøgningen er oprettet fra.

Ansøgningsforløb

Ansøgningen består af en overskuelig formular, som tilgås i ansøgningssystemet, med hovedoplysninger vedrørende ansøger, projekt og økonomi samt relevante bilag, herunder en projektbeskrivelse og budget.

En ufærdig ansøgning kan altid gemmes som kladde, så det er muligt for ansøger at tilgå sin ansøgning i flere omgange inden den endelige indsendelse.

1. Udfyld ansøgning

Ansøger udfylder formularen med kontaktinformationer, projektresumé og evt. økonomi og uploader de relevante bilag. Krav til ansøgningsmaterialet kan findes under det enkelte støtteområde.

2. Indstilling af ansøgning

Ansøgningen indstilles til næstkommende bestyrelsesmøde efter ansøgningsfristen for det givne støtteområde, såfremt den overholder formalia. Hvis der er spørgsmål til eller mangler ved en ansøgning, vil Ny Carlsbergfondet bestræbe sig på at kontakte ansøger inden den endelige indstilling.

3. Behandling på bestyrelsesmøde

Ny Carlsbergfondets bestyrelse behandler ansøgningen ved et bestyrelsesmøde. Der afholdes bestyrelsesmøder omtrent hver fjerde uge. Alle ansøgninger behandles ud fra bestyrelsens kunstfaglige grundlag og i overensstemmelse med fondets fundats.

4. Svar på ansøgning

Efter bestyrelsens behandling modtager ansøger svar via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem. Bevilges ansøgningen, foregår den efterfølgende sagsbehandling ligeledes via ansøgningssystemet. Afslag på ansøgninger begrundes ikke.

 

Databeskyttelsespolitik

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos Ny Carlsbergfondet. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan Ny Carlsbergfondet behandler dine oplysninger.

Ny Carlsbergfondets databeskyttelsespolitik

Samtykke til behandling af din ansøgning