Om Sanne Kofod Olsen
Sanne Kofod Olsen (1970) er cand.phil. og mag.art. i kunsthistorie fra Københavns Universitet, master i Management Development fra CBS og rektor for Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Sanne Kofod Olsen har forsket inden for dansk og international kunst fra 1960’erne til i dag, med særligt fokus på amerikansk, feministisk kunst. Hendes forskning omfatter en praksisbaseret tilgang gennem kuratering og har blandt andet omfattet et forskningsprojekt om samling og formidling af flygtig kunst. I dag er fokus på kunstuddannelser med udgangspunkt i institutionalisme.

Sanne Kofod Olsen har arbejdet med ledelse af de kunstneriske kunstuddannelser i Danmark og Sverige siden 2005. I 2005-2009 som rektor for Det fynske Kunstakademi, Odense og 2014-2018 som rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler, og som dekan på Det kunstneriske fakultet, Göteborg Universitet i årene 2018-22. Siden 2022 har hun været rektor for Kungl. Konsthögskolan i Stockholm.

Sanne Kofod Olsen har i sit arbejdsliv været involveret i undervisning, kuratering og forskning, både som ekstern lektor på Københavns Universitet og som museumsdirektør for Museet for Samtidskunst i Roskilde (2009-14). Siden midten af 1990’erne har hun kurateret adskillige udstillinger og skrevet om dansk og international samtidskunst. Hun har erfaring som censor for kunsthistorie ved Københavns og Aarhus Universitet og har været aktiv i flere bestyrelser, udvalg og råd.

Indtrådt i bestyrelsen:
5. april 2024

Udløb af aktuel udpegningsperiode:
31. december 2027

Forperson for bestyrelserne:
O - Overgaden – institut for samtidskunst

Medlem af bestyrelserne:
Ny Carlsbergfondet og SUHF - Sveriges Universitets och Högskoleförbund

Medlem af:
Bikubenfondens Kommitte for Academic Guest House i New York

Anses medlemmet for uafhængigt:
Ja