Christine Buhl Andersen er pr. 22. august 2019 udpeget som kommende formand. Hun tiltræder pr. 1. marts 2020. (CV )

Morten Kyndrup (fg. formand)

Stine Høholt

 

Bestyrelsen og dennes formand udpeges af Carlsbergfondets bestyrelse efter forudgående forhandling med de fungerende medlemmer af Ny Carlsbergfondets bestyrelse. Bestyrelsesmedlemmerne har en kunstfaglig/-videnskabelig baggrund.

Fortegnelse over Ny Carlsbergfondets bestyrelse siden 1902