I Danmark er vi er dygtige til at dyrke og styrke de særlige steder. De steder, der ikke lige kan flyttes og er tæt på umulige at kopiere. 

Stedet Tæller X er et fælles initiativ fra Ny Carlsbergfondet og den filantropiske forening Realdania, hvor kunst og arkitektur bruges som løftestang til at udvikle disse helt sjældne steder rundt om i Danmark. Målet er at bidrage til udvikling og øget livskvalitet ved at gøre det lettere for flere at opdage og opleve landets særlige steder - både for dem, der besøger stedet og for dem, der bor der.  
I de seneste måneder har kunstnere og nyetablerede tegnestuer udviklet idéer til, hvordan man kan arbejde med de udvalgte steder. Efter et grundigt bedømmelsesforløb med fagdommere er otte vinderforslag nu blevet udvalgt til at gøre ideerne til virkelighed. 

"Vi er overvældet af de mange stærke bud, der er kommet ind. Både fra kunstnere og arkitekter har vi oplevet en kæmpestor interesse for at arbejde med potentialerne på de særlige steder. Det vidner om en stor kreativitet og talentmasse blandt de nyetablerede tegnestuer og kunstnerne. Derfor er det også nogle virkelig stærke vinderforslag, som vi har valgt i samarbejde med repræsentanter for lokalsamfundet. Fra andre projekter ved vi, at arkitektur kan løfte særlige steder, så det styrker den lokale identitet og fællesskabet. Det tror vi også på, at de otte projekter i Stedet Tæller X vil," siger Stine Lea Jacobi, der er programchef i Realdania. 

Initiativet er delt op i et kunst- og arkitekturspor, hvor en kunstner og en tegnestue skal arbejde sammen på tre projekter og i et rent arkitekturspor med fem projekter. 

De tre projektsteder i kunst- og arkitektursporet er Sønderstrand på Rømø, Holmsland ved Ringkøbing Fjord og Rødby ved Femern Bælt-forbindelsen. De fem projektsteder i arkitektursporet er Brolandingen i Hadsund, Flyndersø Mølle ved Skive, Lindelse Mølle på Langeland, Langør Havn på Samsø og Slivsø syd for Haderslev.

"Projektvinderne i kunst- og arkitektursporet tilbyder alle noget særligt for både lokale og besøgende. På trods af en enorm forskellighed i vinderprojekterne, har de det til fælles, at de alle demonstrerer en helt særlig forståelse for, hvordan kunsten kan forløse stedernes potentiale, og hvordan det tværfaglige samarbejde mellem kunsten og arkitekturen løfter stederne. Disse idéoplæg er hver især blændende, og jeg glæder mig meget til at se dem blive realiseret i de kommende år, så kunsten kan opleves der, hvor folk færdes," siger Christine Buhl Andersen, forperson i Ny Carlsbergfondet.

De lokale projektejere vil inden sommerferien mødes med kunstnere og tegnestuer for at tage hul på arbejdet med at omsætte idéerne til virkelighed.

Læs mere om de otte vinderforslag her:

Sønderstrand på Rømø

Vinderprojektet med titlen Vejs Ende er skabt af kunstner Karin Lind og tegnestuen Nyboe Andersen Landskab. I Vejs Ende foldes Sønderstrand ud i et geomorfologisk perspektiv fra Rømøs opståen som sandbanke over nutidens menneskelige aktiviteter til fremtidens klitlandskaber med følgende tre greb: Sønderstrandvej som tidslinje, ankomststed med skulpturel regenerering af landskabet, udsigt til fremtidens landskabelse.

Læs mere her.

Holmsland ved Ringkøbing

Vinderforslaget er udført af kunstner Mette Winckelmann, tegnestuen Sophie Sahlqvist Landskab og arkitekt Martin Winther, og skitserer en horisontal bygningskrop - en trappeskulptur i tegl - der skydes ind mellem markerne og Brugsens parkeringsplads. Trappeskulpturen binder kunst og arkitektur sammen i en sømløs enhed. Med sin monumentale, særegne kileform vil skulpturen fungere som en stærk stedmarkør, der vil vække opsigt på afstand, mens farvepaletten fra tegl og hav, forbinder skulpturen med de landskabelige omgivelser, stedets liv og lokalhistorie.

Læs mere her.

Rødby ved Femern Bælt-forbindelsen

Vinderforslaget, der er udført af kunstner Amitai Romm og tegnestuen Djernes & Bell, består af tre monumentale lydskulpturer, der integreres i landskabet som et stykke land art. Skulpturerne fungerer som akustiske spejle - paraboler eller ører - der opfanger og forstærker lyden i området: Motorvejens monotone susen, fuglesang og lyde fra de besøgende på stedet. Ligesom infrastrukturen skaber forbindelse mellem Danmark og Tyskland, skal ørerne skabe nye forbindelser mellem de besøgende og omgivelserne. 

Læs mere her.

Brolandingen i Hadsund

Vinderforslaget med titlen Broparken i Hadsund er skabt af tegnestuen Bara Land. Forslaget tager afsæt fjordnaturens evigt skiftende farver og tilstande - landskabet er byens 'naturarv'. Ved at bygge videre på netop naturarven bliver stedets styrker fastholdt og kan også videreudvikles over tid.

Læs mere her.

Flyndersø Mølle ved Skive

Vinderforslaget med titlen Flyndersø Mølle - åbninger i landskabet er skabt af Jesper Kusk Arkitekter, VEGA Landskab og Betak Arkitekter. De besøgende kommer til at opleve Flyndersø på flere niveauer. Når de besøgende nærmer sig Flyndersø Mølle fra Herningvej, danner marklandskabet og plantagerne rammen for oplevelsen. Når de parkerer bilen eller cyklen, leder en sti dem gennem møllehuset og ud på en gangbro, som åbenbarer søens spejl. 

Læs mere her.

Lindelse Mølle på Langeland

Vinderforslaget med titlen Lindelse X Møllestue er skabt af Folk Arkitekter. Tegnestuen har skabt 'huset i huset'. Ideen er at opføre et nyt hus inden i den eksisterende staldruin. Forslaget skaber rum til forsamlinger i de autentiske rammer og viderefører den poetiske karakter, som besøgende oplever ved møllen. Vinderforslagets ambition er også at lade lokale håndværkere udføre projektet i enkle, bæredygtige og traditionelle materialer. 

Læs mere her.

Langør Havn på Samsø

Vinderforslaget med titlen Længslernes Bugt - Langør Havn er skabt af Os Arkitekter. Forslagets omdrejningspunkt er et kompas, der skal indarbejdes i belægningen. Kompasset peger både ind på havnen som et fysisk sted, men samtidig peger kompasset også ud i verden og gør Langør Havn til en del af landskabet, fjorden og Danmark. Vinderforslaget har skabt et overbevisende samspil mellem natur, kulturhistorie og det maritime havnemiljø. 

Læs mere her.

Slivsø syd for Haderslev

Vinderforslaget med titlen Potentialer ved Slivsø - udsigt giver indsigt er skabt af Pax Architects. Forslaget griber det storslåede landskab, og Slivsø bliver en destination for naturformidling. Forslagets enkle greb understøtter områdets naturlige herlighed. Bedømmelsesudvalget har haft fokus på de daglige brugeres behov, og på at stedet skal kunne benyttes 365 dage om året.

Læs mere her.

 

Læs mere om Stedet Tæller X her.