Tæt på Kunsten tager afsæt i den kunst, der befinder sig på eller omkring de danske gymnasier. Undervisningsmaterialet er skræddersyet til en række forskellige fag, så det også kan benyttes fra distancen af gymnasieelever og -lærere i hele landet. Gå til Tæt på Kunsten.

Tæt på Kunsten fra distancen

Tæt på Kunsten er udviklet af Ny Carlsbergfondet i tæt samarbejde med gymnasielærere i relevante fag. De over 90 opgavesæt er målrettet en række forskellige gymnasiefag, bl.a. dansk, billedkunst, sprogfag og historie. Materialet tæller både større og mindre skriftlige og mundtlige opgaver, der kan anvendes i den virtuelle undervisning. Mange af de praktiske opgaver vil kræve lidt mere fantasi at gennemføre hjemmefra med forhåndenværende materialer.

I forlængelse af opgaverne får eleverne hjemmefra stillet bl.a. film med de involverede kunstnere til rådighed. Alt sammen tilpasset, så det følger gældende læreplaner og derfor kan indgå direkte i den nuværende virtuelle undervisning af gymnasieklasserne.

Læs mere.