Spaces of Species er et stedsspecifikt kunstværk skabt af billedkunstner Jakob Kolding til Skive Gymnasium og HF med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Som et markant visuelt element i dagligdagen og samtidig en integreret del af skolens arkitektur bidrager Spaces of Species til en samtale mellem skolens kunst, arkitektur og dens daglige brugere.

Collageværkerne indeholder en umiddelbar visuel tilstedeværelse og noget man ikke bliver færdig med at gå på opdagelse i, selvom man som elev eller lærer på skolen, ser det hver dag. Spaces of Species har bogstavelig talt mange lag. Billederne ændrer sig afhængigt af, om man ser dem på afstand eller helt tæt på detaljerne. De kan lige præcis ikke fastholdes i ét blik eller én læsning, men kalder på gensyn og på at blive set fra mange forskellige perspektiver og positioner.

Spaces of Species

Spaces of Species består af en serie af tre indrammede collager, der hver måler 185 x 220 cm – nøjagtigt samme mål som vinduerne, der omkranser skolens gård, også har. På samme vis er billedernes rammer hvide og mimer de hvide vinduesrammer, de er placeret overfor. Der opstår et indtryk af nye vinduer, der spejler de eksisterende og nye rum inde i væggen, åbner sig. Opholds- og gennemgangsrummet ud til Stengården bliver med Species of Spaces til et positivt mellem-rum; et sted mellem to verdener, der åbner sig på hver sin side.

Spaces of Species er den engelske titel på den franske forfatter Georges Perecs bog Espèces d'espaces (1974). Bogen undersøger på humoristisk vis hverdagens rum på samme måde, som man i naturvidenskaben definerer forskellige arter. Med inspiration i denne udgivelse undersøger Jakob Koldings værk også forskellige rumlige arter, og han lader dem flyde sammen i nye blandingsarter af natur og kultur.

Værket kan dermed ses som billede på en verden præget af klimaforandringer og en teknologisk udvikling, hvor total adskillelse af liv og elementer ikke længere er mulig. En verden hvor vi til gengæld alle er opmærksomme på afhængigheden af hinanden; mennesker imellem, som mellem andre levende væsner og mellem levende og ikke-levende materialer.

Referencer og collage

Collagernes inderste lag består af scanninger af arkitektparret Karen og Ebbe Clemmesens oprindelige tegninger af Skive Gymnasium. Dertil kommer inspirationen fra skolens tredimensionelle, form: den tætte kontakt mellem indre og ydre rum, de flydende overgange og hvordan bygningen fletter sig ind i det omkringliggende landskab.

Et andet vigtigt element, der forankrer collagerne i arkitekturen, er farven rød. Farven er tilsvarende den på de døre, der opdeler væggen, hvor billederne hænger, og netop dén røde farve er også i tråd med de naturfarver, man møder overalt på skolen; i fliserne på gulvet, facadens gule mursten og rummenes naturlige træ.

De røde blade på billederne har Jakob Kolding hentet fra et grafisk tryk fra 1968 af den danske kunster og kommunist Dea Trier Mørch. Mørchs grafik forestiller mennesker, der sidder sammen og har undervisning under en gruppe træer. Denne reference til et værk lavet i det uddannelsespolitiske år 1968, er et eksempel på noget, man kun ser i collagen, hvis man ved det, men som har spillet en stor rolle for Koldings idé med de forskellige skoler og tider, der sameksisterer i værket.

De øvrige planter, der udgør et hovedelement i værket, er primært planter, der vokser lokalt i Skive-området henter fra bogen Den Danske Flora. De er ofte ganske almindelige planter som for eksempel forskellige typer af græs. Enkelte steder indeholder plantesilhuetterne genkendelige udklip fra Den Danske Flora, som peger på, hvor udklippene kommer fra, men også understreger den rolle arkiv, viden og læring spiller i værkerne som på skolen i dag.

Referencerne er på sin vis irrelevante for oplevelsen af Species of Spaces men spiller alligevel en rolle idet man fornemmer, at værkerne ikke alene handler om en sammenfiltret verden, men også er en sammenfiltret verden.

Skive Gymnasium og HF

Skive Gymnasium og HF har eksisteret siden 1968 og er placeret i midt i en naturskøn grøn oase tæt på Skives bykerne på en 7 hektar stor grund. Skolen har over 40 undervisningslokaler, to sportshaller, administration og kantine til de 650 elever fra både STX og HF-klasser, der har deres daglige gang i de historiske bygninger fra 1960’erne.

Arkitekterne bag skolen er Karen og Ebbe Clemmesen. Byggestilen er nordisk modernisme, stærkt inspireret af japansk arkitektur – især i atriumgårdene, hvoraf Stengården, som Jacob Koldings værker vender ud mod, er den ene.

I 2017 landede den over to meter høje fugleskulptur Fugle flyver af og til bort, skabt af Tal R, foran Skive Gymnasium, med støtte fra Ny Carlsbergfondet. Skulpturen blev indviet i forbindelse med en stor renovering af skolens udendørs areal, der har skabt endnu bedre dialog mellem bygningens indre og ydre komponenter.

Om Jakob Kolding

Jakob Kolding (f. 1971) er en dansk billedkunstner udannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 2000. Kolding bor og arbejder i Berlin.

Jakob Kolding klipper op og sætter sammen. Med kig til blandt andet teater, hiphop og science-fiction bygger Kolding på legesyg og overraskende vis sit eget visuelle ordforråd op. Lag for lag både skaber og aktualiserer han en verden, der er lige så kompleks og fragmentarisk som den er æstetisk indbydende. Med afsæt i (foto-)kollagehistorie undersøger Kolding urbane rum med henvisning til modernistisk arkitektur fra de byer, han arbejder i. Temaer som identitet, politik, (re)præsentation, positionering af kroppe, gestikulation og ageren, sammenflettes og udforskes.

Kolding har blandt andet haft soloudstillinger på Stedelijk Museum Bureau i Amsterdam, Overgaden i København, Centre d’Edition Contemporaine i Geneve og Cobra Museum for Modern Art i Amstelveen. Han er repræsenteret i museumssamlinger verden over, heriblandt hos Wien Museum, MoMA NY, Kunsthaus Bregenz, samt i SMKs samling i København.