Mød professor i etik og retsfilosofi ved Roskilde Universitet, Jesper Ryberg, i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om straf og etik. Billedkunstner Michael Kvium fortsætter aftenen, når han interviewes om sit umiskendelige billedunivers, hvor menneskesindets mørke og primitive sider synes at dominere helt hinsides begreber som skyld, etik og moral. Afslutningsvis kaster museumsinspektør og kunsthistoriker Christine Tommerup et granskende blik på Jean-Baptiste Carpeaux’s mesterlige skulptur Grev Ugolinos straf i Dantes helvede, som i aftenens anledning vises i en særpræsentation i den smukke Festsal.

Kunst, viden og øl

Videnskab|Lidenskab, som er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Glyptoteket, sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne i Glyptotekets Festsal til live interviews og dialog. Aftenerne byder desuden på guidede nærstudier af udvalgte mesterværker fra Glyptotekets rige samling. Hver gang på baggrund af et aktuelt tema og hver gang med gratis pauseudskænkning af aftenens øl, der udvælges særligt til lejligheden af Carlsberg Laboratorium. 

Ryberg og Kvium

Hvor meget og hvordan skal vores retssystem straffe? Og kan vores rets- og straffesystem forbedres? Det er spørgsmål, som professor og retsfilosof ved Roskilde Universitet, Jepser Ryberg undersøger i sin forskning. Senest har Ryberg koncentreret sig om neuroetik og etiske spørgsmål i forbindelse med retssystemets anvendelse af neurovidenskabelig viden og teknologi. Kan neurovidenskaben være med til at rokke ved parametrene for så tunge begreber som ansvarlighed, skyld, straf og etik?

Michael Kvium er i dag velkendt for sit yderst personlige billedsprog, der ikke uden humor kredser om absurde og tabubelagte emner. Hans værker gør os opmærksomme på netop det, vi helst gerne vil vende ryggen til og glemme alt om. Med deres hæslige figurer synes de at konfrontere os med vrangsiden af menneskesindet; der hvor vores moralske overlegenhed er sat ud af spil, og hvor synd og straf fremstår som en slags eksistentielt grundvilkår snarere end tegn på social afvigelse.

Det ligger til familien

Videnskab og kunst ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs fortsatte, massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, der via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både strittende og levende arv, som Videnskab|Lidenskab samler sig omkring med det formål at skabe et format til at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.