Ligesom sin skulptur i Viborg er Mogens Møller en regulær sværvægter i nyere dansk kunst. I snart 50 år har han med stor kunstnerisk alsidighed sat et markant præg ikke bare på dansk kunst, men også på det danske landskab og bybillede med en lang række markante kunstneriske udsmykninger.

Stedsspecifik

Der er de kunstneriske udsmykninger, der blender ind og loyalt bygger videre på de eksisterende omgivelser. Og så er der dem, der synes at dumpe ned og bibringe noget radikalt og væsensforskelligt nyt til stedet. Mogens Møllers skulptur til Vestre Landsret gør begge dele. Formet som et enormt timeglas, der tilter en anelse væk fra retsbygningen, overrasker skulpturen ved første øjekast med sin monumentalitet. Men som altid med Mogens Møllers værker i det offentlige rum, taler TIMEGLASSET om og til sine omgivelser:

”Skulpturen viser en tidsmåler. Vel at mærke for den tid, der måtte forløbe, til retten når frem til sin afgørelse i en sag. Det er det, jeg vil betegne som ”tidens fylde”; en på alle måder både mærkbar, tyngende og befriende præmis for alle involverede parter i en retssag,” siger Mogens Møller.

Monumental, men åben

Trods det monumentale skalaforhold møder TIMEGLASSET sin beskuer i øjenhøjde, hvilket skulpturens prosaiske titel også antyder. Her er ingen antræk til det højstemte, overpoetiske eller svulstige:

”Mogens Møllers skulptur står skarpt i en ren, forenklet og genkendelig form uden yderligere dekorative dikkedarer. TIMEGLASSET er ikke så meget kunstnerens eget syn på og personlige fortolkning af fænomenet tid, som det er en konstatering af den tid, vi alle mærker, og formentlig mærker forskelligt. Og netop ved at være tømt for overlæssede betydninger er TIMEGLASSET generøst ved at give plads til vores indlæsninger,” siger fungerende formand for Ny Carlsbergfondet, Morten Kyndrup.

Markant

Vestre Landsrets præsident, Helle Bertung, er meget glad for Ny Carlsbergfondets seneste donation til landsretten:

”Det var brygger Carl Jacobsens vision, at kunsten skulle gøres tilgængelig for flest muligt. Og det er i sandhed lykkedes med Mogens Møllers flotte bronzeskulptur, som Ny Carlsbergfondet har doneret til landsretten. Det store og markante timeglas kan genkendes på lang afstand på den åbne plads foran landsretten. Det byder velkommen til bl.a. de mennesker, der møder i landsretten for at få afgjort deres sag. For dem er tiden nu kommet til afgørelsen af deres sag. TIMEGLASSET kan også ses af landsrettens naboer og trafikanterne til og fra byens centrum. På den måde vil TIMEGLASSET minde alle forbipasserende om, at tiden går sin gang, helt upåvirket af os mennesker, der løber rundt som travle myrer i en myretue. Vi er taknemmelige for den store, smukke og tankevækkende gave, der føjer sig smukt til bygningens materialer og former og på sin egen måde fuldender byggeriet.”

Om Mogens Møller

Mogens Møller blev i 1966 færdiguddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi, hvor han i perioden 1989-98 også fungerede som professor ved Billedhuggerskolen. Fra starten var han orienteret mod kunstscenen i USA og i særlig grad den minimalistiske kunst, som han gennem eget arbejde var en af de første til at introducere i Danmark. I 1974 stiftede han sammen med kollegaerne Stig Brøgger og Hein Heinsen Instituttet for Skalakunst, som fik afgørende betydning for gennembruddet for den mere idebaserede, konceptuelle kunst i Danmark.

Mogens Møllers værker er repræsenteret på en lang række danske museer, heriblandt Statens Museum for Kunst, KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg, Museum Jorn og HEART – Herning Museum of Contemporary Art. Mogens Møllers evne til i kunsten at sammentænke rumopfattelse med lokale forhold og steders historie samt med mere universelle værdier inden for videnskab og filosofi har ført til en lang række markante udsmykninger rundt om i landet, bl.a. Zodiac på Axeltorv i København, Wiedeweldt 1731 i Det Kgl. Biblioteks Have, Stormklokken i Haderslev og Monument og Trappe (i samarbejde med Dorte Dahlin) ved havnen i Hirtshals. Gennem karrieren er Mogens Møller blevet hædret med flere priser og legater, bl.a. Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, Eckersberg Medaillen og Thorvaldsen Medaillen.