Det er ikke kun på kunstmuseerne, at gymnasieelever kan opleve god kunst live. Mange er i forvejen, men måske uden rigtigt at opdage det, omgivet af kunst i det daglige; i fællesområder, i kantinen eller udenfor. Tæt på Kunsten sigter efter at aktivere noget af den kunst, der befinder sig på de danske gymnasier med henblik på at styrke tilstedeværelsen af billedkunst i undervisningen.

Opgaver, film og billedmateriale

Allerede nu tilbyder Tæt på Kunsten et stort antal opgavesæt målrettet en række forskellige gymnasiefag, bl.a. dansk, billedkunst, sprogfag og historie. Materialet, som tæller både større og mindre skriftlige og mundtlige opgaver samt praktiske opgaver, er udviklet af gymnasielærerne Janne Yde og Katrine Charlotte Busk i tæt dialog med de involverede gymnasier. I forlængelse af opgaverne får eleverne stillet bl.a. film med de involverede kunstnere til rådighed. Alt sammen tilpasset, så det følger gældende læreplaner og derfor kan indgå direkte i undervisningen og eksamener.

Gå til Tæt på Kunsten

Pilottestet

Tæt på Kunsten udspringer af et pilotprojekt, som med stor succes har kørt på Marselisborg Gymnasium de seneste to år. Her har kunsten og læringsmaterialet ikke blot indgået i undervisningen, men også været en inspiration til andre aktiviteter:

”Kunsten er blevet et stort aktiv for vores skole. Vi har afholdt kurser, foredrag og workshops, og pga. læringsmaterialet, som er tilgængeligt for alle, har vi haft besøg af klasser fra andre skoler. Vi prøver at få kunsten i spil på tværs af fag og på forskellige måder. Kunsten inddrages fx allerede i vores tværfaglige introforløb for de nye 1g’ere, og vores billedkunstelever har som afsluttende eksamensprojekt arbejdet med remedieringer. Malerier og tegninger skiftede kunstnerisk udtryksform og blev omdannet til skulpturer, videoinstallationer, performances, interaktive spil og meget andet. Elevernes værker blev udstillet side om side med de professionelle værker, og der var livlig debat blandt elever og publikum,” siger Doris Hostrup, billedkunst- og sproglærer på Marselisborg Gymnasium.

Kunst med undervisningspotentiale

Tæt på Kunsten fokuserer på væsentlige kunstneriske manifestationer på de danske gymnasier. Historisk set har fx Statens Kunstfond, Ny Carlbergfondet, men også gymnasierne selv i tiltagende grad sikret god kunst til gymnasiernes vægge, gulve og udendørsarealer. Det er den kulturarv, Tæt på Kunsten aktiverer og aktualiserer i forhold til konkret undervisning:  

”Ny Carlsbergfondet har taget initiativ til dette projekt, fordi det har været efterspurgt, og fordi der er et stort potentiale i, at gymnasierne i højere grad inddrager kunsten i pensum for flere gymnasiefag. Kunsten giver anledning til væsentlige tanker og diskussioner, der går på tværs af faggrænser. Det at møde og tænke over et kunstværk er noget, der skærper vores kritiske og analytiske sans, ikke mindst i den billedhektiske virkelighed, vi lever i,” siger Morten Kyndrup, fungerende formand i Ny Carlsbergfondet.

Frit tilgængeligt og med vokseværk

Over 50 opgavesæt samt dertilhørende billed- og filmmateriale er nu frit tilgængeligt på Tæt på Kunsten. De nuværende opgaver tager udgangspunkt i kunstneriske udsmykninger på Marselisborg Gymnasium og Vestfyns Gymnasium med værker af kunstnere som Jesper Christiansen, Julie Nord, Martin Bigum, Kathrine Ærtebjerg og FOS.

Nok er opgavesættene rettet mod stedsspecifikke udsmykninger, men de er skræddersyet, så de kan benyttes fra distancen af gymnasier i hele landet. Senere i år tilføjes yderligere læringsmateriale, der tager afsæt i kunsten på Nyborg Gymnasium med værker af bl.a. Trine Boesen, Malene Landgreen, Asmund Havsteen-Mikkelsen og Jørgen Haugen Sørensen.

Yderligere projekter bliver iværksat på baggrund af tæt dialog med interesserede gymnasier, hvor væsentlige kunstneriske udsmykninger er planlagt eller realiseret.