Dette ph.d.-projekt tager udgangspunkt i de udfordringer, som flygtige kunstværker og store samlinger stiller museernes registreringssystemer overfor. Baggrunden for projektet var en konkret udfordring på KUNSTEN Museum for moderne kunst, hvor den danske kunstner Mogens Otto Nielsen (f. 1945) havde indleveret sit kunstarkiv med tusindevis af effekter fra det internationale mail art-netværk. Museet erhvervede senere arkivet med støtte fra Ny Carlsbergfondet.

Mogens Otto Nielsens mail art-arkiv består af ca. 16.000 genstande fra 600 kunstnere i hele verden. Det drejer sig fortrinsvis om papirværker som collager, postkort, plakater, kunstnerbøger m.m., men også videobånd, kassettebånd og små hverdagsobjekter. Disse genstande cirkulerede i det internationale mail art-netværk fra 1960’erne og frem til i dag, da kunstnere udvekslede såkaldte mail art pieces via det almindelige postsystem. Et værk kunne begynde ét sted, blive ændret et andet sted, for i sidste ende at blive arkiveret hos en tredje kunstner. Selve udvekslingen var i princippet vigtigere end værket i sig selv. Der er således flere lighedspunkter mellem mail art-netværket og nutidens digitale netværk og fildeling, fordi begge ”systemer” bygger på principper om materialer eller værker som foranderlige, kopierbare, flytbare og i overflod.

Projektets forskningsspørgsmål var forholdsvis enkelt: Hvordan kan kunstmuseer registrere mail art-arkiver? Svaret på spørgsmålet krævede en længere analyse af arkivmaterialet samt udvikling af nye metoder til registrering og kuratering af materialet. Denne analyse kombinerede museologi, kunstteori, fænomenologi, antropologi og new media studies med flere eksperimenterende udviklingsprojekter i samarbejde med andre museer, forskere, programmører og interaktive designere.

Mail art-arkiverne udfordrer kort sagt museernes måde at registrere og beskrive deres samling på, fordi denne type kunstsamling handler om relationerne mellem værkerne snarere end den enkelte genstand. Det handlede derfor om at kortlægge og rekonstruere relationerne og det netværk, de havde været en del af.

Om stipendiaten

Theis Vallø Madsen (f. 1980), ph.d. og kunsthistoriker. Cand.mag. i kunsthistorie fra Aarhus Universitet (2010), ph.d.-stipendiat i forskningsprojekt ved Aarhus Universitet og Kunsten Museum for moderne kunst med støtte fra Ny Carlsbergfondet (2011-2015). Efter ph.d.-forsvar ansat som post.doc-forsker i det tre-årige forskningsprojekt ”Kunst og nærvær: Et historisk gesamtkunstværks møde med det moderne kunstpublikum” (2015-2018) ved Faaborg Museum og Institut for Kulturstudier ved Syddansk Universitet og med støtte fra Velux Fondens museumssatsning.

Dato for afhandlingens forsvar 12/2 2016