Et af Ny Carlsbergfondets væsentligste formål er at gøre kunsten bredt tilgængelig i de omgivelser, vi deler til daglig – i bygninger, byrum og landskab. Vi kalder det Kunst til Steder. Fondet kommissionerer og donerer kunst til steder på baggrund af ansøgninger fra institutioner og organisationer rundt om i hele landet. Opgaverne tæller både stedsspecifikke værker, kuraterede ophængninger af flytbar kunst samt fra efteråret 2024 også støtte til midlertidige kunstprojekter i det offentlige rum.

Ny Carlsbergfondet har i det forgangene år lanceret en ny strategi og det årlige beløb til uddelinger er steget, og som en naturlig følge heraf vokser sekretariatet. Vi søger derfor en erfaren projektkonsulent, der sammen med kolleger i fondets kunstfaglige team skal projektlede fondets donationer af kunst til steder.

Stillingen kræver, at du har indgående erfaring med projektledelse og kunstfaglig viden. Indsigt i de processer, der knytter sig til realisering af kunst i det offentlige rum, vil derudover være en fordel. Der er mange spændende udviklingsperspektiver i fondets aktiviteter, men det er væsentligt, at du også trives med det administrative arbejde i et sekretariat, da det vil udgøre en betydelig del af dit daglige arbejde.

Du vil referere til fondets projektchef og få godt 15 engagerede kollegaer. Der er mulighed for en ugentlig hjemmearbejdsdag. Stillingen indeholder ikke personaleansvar. Du skal i perioder forvente rejsedage, primært i Danmark.

Dine opgaver vil bl.a. bestå i:

 • Projektledelse indenfor området Kunst til Steder – herunder betjening af og sparring med fondets bestyrelse, koordinering af møder, skitsepræsentationer og indvielser samt ikke mindst varetagelse af den løbende dialog og sparring med kunstnere, modtagerinstitutioner og øvrige samarbejdspartnere.
 • Udarbejdelse af indstillinger og andet materiale til bestyrelsen
 • Udarbejdelse af kontrakter, kvalitetssikring af budgetter, tidsplaner, vedligeholdelsesplaner mv.
 • Bidrage til fondets kommunikations- og formidlingsaktiviteter, knyttet til igangværende kunstprojekter
 • Deltagelse i det generelle udviklingsarbejde forbundet med fondets aktiviteter
 • Sagsbehandling i fondets ansøgningsmodul

Vi ser gerne, at du:

 • er uddannet inden for det kunst- og kulturvidenskabelige felt eller har anden relevant, videregående uddannelse
 • har minimum 7 års erfaring med projektledelse efter endt uddannelse
 • har erfaring med eller kendskab til kunstprojekter i det offentlige rum 
 • har viden om den danske og internationale kunstscene
 • arbejder struktureret med både overblik og sans for detaljen
 • nyder at skabe orden, struktur og lægge planer, samt gennemføre planer
 • kan sikre fremdrift i opgaver og projekter og tage et selvstændigt ansvar for at alle delleverancer når i mål
 • trives og har erfaring med at håndtere økonomi og udarbejde budgetter
 • har gode samarbejdsevner og er løsningsorienteret med fokus på den konstruktive dialog på tværs af fagligheder
 • er en god kommunikator i skrift og tale på både dansk og engelsk
 • er en åben og imødekommende person, der med positivt sind og godt humør bidrager til det kollegiale fællesskab

Ny Carlsbergfondet som arbejdsplads
Sekretariatet har til huse midt i København i den historiske bryggergård, hvor Carlsberg-bryggeriet tog sin begyndelse i midten af 1800-tallet. Som arbejdsplads har Ny Carlsbergfondet fokus på at skabe gode rammer for medarbejderne og have en høj grad af tillid kollega til kollega. Fondet tilbyder sundhedsforsikring og desuden en frokostordning, som sekretariatets medarbejdere hver dag mødes om. I løbet af året inviteres til både faglige og sociale arrangementer, og fondet værner om et godt arbejdsmiljø med fokus på trivsel og medarbejdertilfredshed.

Løn- og ansættelsesvilkår

 • Løn og ansættelsesforhold efter aftale
 • Tiltrædelse 1. maj 2024
 • Arbejdstiden er 37 timer ugentligt
 • Arbejdsstedet er Ny Carlsbergfondet, Brolæggerstræde 5, 1211 København K.
 • Reference til fondets projektchef

Ansøgningsproces
Motiveret ansøgning (max 1 side) og CV sendes til info@ploug-niemann.dk senest den 7. februar 2024. Skriv ”NCF projektkonsulent” i emnefeltet. Samtaler afholdes i marts.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte fondets projektchef Trine Møller Madsen på tlf. +45 31 15 57 88 / tmm@ncf.dk eller Bo Heimann, Senior Rådgiver i Ploug Niemann Ledelsesrådgivning A/S på tlf. 31 21 16 58 / bh@ploug-niemann.dk

Vi opfordrer alle uanset alder, køn, religion, etnisk baggrund mv. til at ansøge.

Om Ny Carlsbergfondet
Ny Carlsbergfondet er en privat og uafhængig kunstfond, der arbejder for at fremme kunstens betydning i det danske samfund med den overbevisning, at kunst kan berige menneskelivet og vores verden. Ny Carlsbergfondet blev grundlagt i 1902 af Carl og Ottilia Jacobsen og i dag arbejder fondet fortsat for at realisere Jacobsens vision om at styrke kunsten i samfundet samt at gøre den tilgængelig for det bredest mulige publikum. Læs mere på ncf.dk.