Med suveræn fornemmelse for rummets arkitektur, historie og funktion har Anette Harboe Flensburg gennemført en noget nær totaludsmykning af den smukke festsal på Johan Borups Højskole i indre København. Den i alt 35 meter lange billedfrise af malerier i samspil med akustikregulerende paneler både omkranser og åbner salen op, ligesom den går i dialog med Aksel Einer Utzon-Franks skulpturfrise fra 1928, som ligeledes er skænket af Ny Carlsbergfondet. Samtidig har Harboe Flensburg til lejligheden fået malet salens vægge op og farvesat et nyt akustikregulerende gardin, så festsalens æstetiske helhedsudtryk forstærkes.

Tyste åbninger
Der er bomstille i Anette Harboe Flensburgs billeder. De mennesketomme interiører forekommer udstanset i tid. Her er det lysvirkninger i rum, spejlinger og fladers gennemskinnelighed, der på stillestående vis er på spil. Alt dette fremmanes med en eminent graduering af farver, så det i billederne træder sammen i en helhed og med en lethed, der synes at skjule den omhu, der ligger bag. Og billedernes stilstand lokker i den grad. Bevægelsen overlades alene til blikkets vandring rundt i og ind i billedets rum. Passager, tværvægge og atter nye ind- og udgange formår altid at angive yderligere rum ved siden af og bagved rummet i forgrunden.

Frise med bespænd
Billedfrisen i højskolens festsal tilbyder sig ligeledes som sprækker ind til et andet, mere kontemplativt rum. Dog er der indsat et regulært benspænd i ligningen. Billedforløbet brydes nemlig løbende af monokrome akustikregulerende paneler, som Harboe Flensburg har farvestemt. En ny dynamik opstår mellem maleriernes dybdevirkning og panelernes frontalitet; en modsatrettet bevægelse, hvor blikket skiftevis suges ind og skubbes væk. Vel at mærke nøje orkestreret med en rytme og farvesætning, der binder frisen sammen i en organisk helhed.

Dialog med Utzon-Frank
Det er som denne helhed, at Det andet perspektiv, den nye åbning griber ind i og går i dialog med festsalens smukke rum. På det overordnede formelle plan gentager billedfrisen Aksel Einar Utzon-Franks skulpturfrise Menneskelivet fra fødsel til alderdom fra 1928, som er placeret oppe under festsalens ovenlysvinduer. Derudover har Harboe Flensburg malet et udsnit af et skovbryn i baggrunden på to af billederne bag festsalens scene. Træerne til højre er skildret i frodige grønne nuancer, mens de til venstre fremstår afpillede og visne i disede gråbrunlige toner. Måske en hilsen til Utzon-Franks livscyklus foroven?

Om Anette Harboe Flensburg
Anette Harboe Flensburg er uddannet ved Designskolen Kolding i 1981-85. Hun arbejder primært med maleri, som ofte kendetegner sig som undersøgelser af rum. Processen består typisk af minutiøse fotografiske optagelser af rumlige modeller, som hun efterfølgende overfører og sammensætter i sit billedsprog. Harboe Flensburg har hyppigt udstillet på danske museer, ligesom hendes værker er repræsenteret i en række museumssamlinger. I løbet af karrieren har hun modtaget en række priser, bl.a. Carnegie Art Award i 2003, Eckersberg Medaillen i 2017 og Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat i 2018