Til Videnskab|Lidenskab-arrangementet d. 30. januar mødtes journalist Nynne Bjerre Christensen med filosof og professor Dan Zahavi til en samtale om begrebet ”vi”, og hvorfor og hvordan fællesskab og kollektiv identitet inkluderer og ekskluderer. Billedkunstner Jeanette Ehlers blev samme aften interviewet om sin praksis, der kritisk og aktivistisk forholder sig til, hvordan kulturel og national identitet også beror på mangelfuldheder eller bevidste fortrængninger af andre kulturer i historieskrivningen.

Ny Carlsbergfondet podcast

Aftenens samtale er nu tilgængelig som podcast på Ny Carlsbergfondets podcast-side sammen med programmer fra tidligere Videnskab|Lidenskab-arrangementer, som alle karakteriseres ved mødet mellem kunst og videnskab.

Find alle podcasts her

Videnskab|Lidenskab er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek. Arrangementerne sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne i Glyptotekets Festsal til live interviews og dialoger.

Videnskab og billedkunst

Hvornår, hvordan og hvorfor opstår der et ”vi” mellem mennesker? Dette spørgsmål er afsættet til Dan Zahavis nye Semper Ardens-forskningsprojekt, støttet af Carlsbergfondet. Zahavi, der siden 2002 har været leder af Center for Subjektivitetsforskning, har i løbet af karrieren gjort sig internationalt bemærket med sine filosofiske forståelser af den menneskelige bevidsthed og det menneskelige selv. Forskningsprojektet ”Who are we?” er en filosofisk undersøgelse af begrebet ”vi”; hvad betyder en sådan kollektiv identitet for individets opfattelse og håndtering af en sammensat verden med forskelligartede kulturer?

Jeannette Ehlers arbejder ofte med en kombination af performance- og videokunst, fotografi og skulptur. Det primære udgangspunkt for hendes kunstneriske praksis er tematikker, som omhandler identitet, repræsentation og historieskrivning. For Ehlers er historie netop ikke blot fortid. Ved at genopdage og genskrive fortrængte eller mørklagte sider af Danmarks historie, ikke mindst kolonihistorien, viser Ehlers gennem sine værker, at også nutidens kulturelle og nationale selvforståelse beror på fortrængninger og manipulerede fortællinger om andre kulturer.

Læs om Videnskab|Lidenskab – an aften om VI & DEM