Formålet med Ny Carlsbergfondets Forskningspulje er at generere ny kunstvidenskabelig viden og samtidig bygge bro mellem universiteternes og kunstinstitutionernes forskning.

Der kan søges støtte inden for: ph.d.-stipendier, postdoc-stipendier samt individuel projektstøtte. Både ph.d.-stipendier og postdoc-stipendier skal ansøges af et kunstmuseum/kunsthal/udstillingssted, mens den individuelle projektstøtte ansøges af kandidaten selv.

Ansøgningsfrist 26. september 2023 kl. 12

For ph.d.- og postdoc-stipendier gælder det, at et kunstmuseum/kunsthal/udstillingssted ansøger Ny Carlsbergfondet om at få tildelt et projekt. I særlige tilfælde kan også kulturhistoriske museer ansøge, såfremt projektet har kunst som sit hovedfokus. Det er samtidigt muligt for flere institutioner af ansøge i fællesskab. Projektforslaget skal indeholde en beskrivelse af projektets faglige område, dets relevans for kunstinstitutionen samt henvise til en foreløbig husningsaftale med et dansk universitet.

Den individuelle projektstøtte gives til forløb på 3-12 måneders varighed og ansøges af individuelle ansøgere. Ansøger skal have en tilknytningsaftale med en institution (museum, universitet eller lignende), der står for administration af stipendiet. Ansøgere skal i ansøgningen dokumentere relevante faglige kvalifikationer for projektet.

Oplysninger om ansøgningsprocedure, krav og formalia og behandlingsforløb kan findes her.

Ansøgningen indsendes digitalt via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem. Der åbnes for ansøgninger fra 15. august 2023.

Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse mandage 9-14 til forskningskonsulent Tom Hermansen på mail: th@ncf.dk eller telefon: 24813185.