Hidtil er stipendierne under Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ blevet opslået før sommerferien, men det vil ikke være tilfældet i år. I forbindelse med tiltrædelsen af fondets nye bestyrelse har vi igangsat en strategiproces, som bl.a. vil omfatte fondets støtte til kunstvidenskabelig forskning. Vi har i den sammenhæng påbegyndt en ekstern evaluering af forskningsinitiativet efter 10 år med den nuværende ordning.

Fondets engagement i kunstvidenskabelig forskning vil på ingen måde blive mindre i fremtiden, tværtimod ønsker vi på baggrund af evalueringen at kunne optimere vores støtte til dette formål. Desværre kan vi dog ikke på nuværende tidspunkt give en eksakt dato for næste opslag, men vi håber at kunne offentliggøre næste ansøgningsrunde ultimo 2021 eller senest primo 2022. Der vil blive gjort opmærksom på den nye ansøgningsrunde pr. mail, og selve opslaget vil blive annonceret på fondets hjemmeside samt i relevante medier.

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ, der blev iværksat i 2010 med det formål at generere ny kunstvidenskabelig viden og samtidig bygge bro mellem universiteternes og museernes forskning, har affødt mere end 70 forskningsprojekter – fordelt på ph.d.- og postdoc-stipendier samt på projektstipendier af 3-12 måneders varighed.

Vi har fulgt projekterne med stor interesse og ser frem til at kunne fortsætte vores bidrag til den kunstvidenskabelige forskning.

Ved eventuelle spørgsmål kontakt forskningskonsulent Tom Hermansen på th@ncf.dk.