Se Ny Carlsbergfondets beretning for 2019

Mængden og kvaliteten af de ansøgninger, Ny Carlsbergfondet modtager, vidner om et højt niveau, når det gælder engagementet i og lysten til kunst. Da Ny Carlsbergfondet er det eneste fond i Danmark, der udelukkende og mest vedholdende arbejder i kunstens tjeneste, forpligter det fondets bestyrelse til nøje at vælge de samarbejder, der bedst styrker kunsten i samfundet.

Langt størstedelen af Ny Carlsbergfondets bevillinger er donationer til landets museer, udsmykninger af vores offentlige institutioner og offentlige rum samt støtte til den fremragende forskning på landets universiteter og museer. I de seneste år har Ny Carlsbergfondet skærpet støtten til dansk kunst på den internationale scene, bl.a. gennem bevillinger til væsentlige udenlandske museer, så de kan erhverve, formidle og forske i dansk kunst.

Årsberetningen præsenterer nogle af de projekter, der – takket være indtægterne fra Carlsberg A/S – er blevet realiseret i det forgangne år.