Morten Kyndrup (1952) er dr.phil. og professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet siden 1995.

Han har beklædt en lang række tillids- og ledelsesposter i både universitetsverden og kulturliv. Bl.a. 1990-2006 som næstformand for ARoS’ bestyrelse, 1997-2006 formand for Det Jyske Kunstakademis bestyrelse, 2006-2013 formand for Styregruppen for Center for Designforskning under Kulturministeriet. Formand for det nationale Forskeruddannelsesudvalg, FUU (2004-07), grundlægger og leder af forskerskolen ”Akademiet for æstetikfaglig forskeruddannelse” (2001-11). Grundlægger og direktør for AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies (2012-19). Sæde i Ny Carlsbergfondets bestyrelse (og dermed Ny Carlsberg Glyptoteks bestyrelse) siden 2006. Fungerende formand for begge bestyrelser fra 1.1.19-28.2.20.

Morten Kyndrup er forfatter til syv bøger og flere hundrede videnskabelige artikler om kunstens historie og teori. Senest ikke mindst spørgsmålet om æstetisk værdi i og uden for kunsten, om hvilken rolle æstetisk kvalitet kan spille i vores daglige omgang med kunsten, tingene og hinanden. Seneste monografi er Den æstetiske relation. Sanseoplevelsen mellem kunst, videnskab, filosofi (Gyldendal 2008).