Morten Kyndrup (1952) er dr.phil. og professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet siden 1995.

Han har beklædt en lang række tillids- og ledelsesposter i både universitetsverden og kulturliv. Bl.a. 1990-2006 som næstformand for ARoS’ bestyrelse, 1997-2006 formand for Det Jyske Kunstakademis bestyrelse, 2006-2013 formand for Styregruppen for Center for Designforskning under Kulturministeriet. Formand for det nationale Forskeruddannelsesudvalg, FUU (2004-07), grundlægger og leder af forskerskolen ”Akademiet for æstetikfaglig forskeruddannelse” (2001-11). Grundlægger og direktør for AIAS, Aarhus Institute of Advanced Studies (2012-19). Sæde i Ny Carlsbergfondets bestyrelse (og dermed Ny Carlsberg Glyptoteks bestyrelse) siden 2006; pt. fungerende formand for begge bestyrelser siden 1.1.19.

Morten Kyndrup er forfatter til syv bøger og flere hundrede videnskabelige artikler om kunstens historie og teori. Senest ikke mindst spørgsmålet om æstetisk værdi i og uden for kunsten, om hvilken rolle æstetisk kvalitet kan spille i vores daglige omgang med kunsten, tingene og hinanden. Seneste monografi er Den æstetiske relation. Sanseoplevelsen mellem kunst, videnskab, filosofi (Gyldendal 2008).