Johannes Larsen (1867-1961), som var en af hovedskikkelserne i malergruppen Fynboerne, har i kraft af sin sans for at formidle naturen, især fugle, opnået en særlig position i dansk kunsthistorie.

Fra 1910’erne havde Larsen leveret illustrationer til ornitolog og vekselerer Eiler Lehn Schiølers ambitiøse storværk Danmarks Fugle, og i sommeren 1925 blev Larsen inviteret med på Schiølers fugleekspedition til Vestgrønland i selskab med konservatoren Henning Scheel, to andre fuglekyndige og en officer fra søværnet. På ekspeditionen skulle Larsen tegne de grønlandske fugle til et bind af Danmarks Fugle – et pragtværk, som efterfølgende blev udgivet, bl.a. på baggrund af støtte fra Carlsbergfondet.

Ti notesbøger

På rejsen, som varede fra 7. juni til 29. september, fyldte Johannes Larsen desuden ti små notesbøger med dagbogsoptegnelser og skitser. Han var en fin iagttager, der registrerede stort set alt, hvad han oplevede: Fugle, isbjerge, tørvehytter, mennesker og vejrets skiften blev skildret med blyant, tusch og akvarel. For første gang udgives disse dagbøger nu i Klar blaa Luft, let Bris fra N. Bogen sætter indledningsvist Larsen ind i en kunstfaglig sammenhæng og rummer desuden en tekst om den arktiske biologi og tidens andre arktiske ekspeditioner.

Søpapegøjefrikadeller, jagtfalk og bourgogne

Ekspeditionsruten, der strakte sig fra Nuuk til Diskoøen, bød på både storslået natur og et indblik i livet i bygder og udsteder. Her blev ekspeditionsdeltagerne inviteret på middag og overnatning hos kolonibestyrere, præster og andre lokale spidser. Ud over at tegne et billede af datidens grønlandske samfund giver Larsens dagbøger også et interessant billede af hverdagen ombord på ekspeditionsskibet. Her bestod måltiderne ofte af eksotiske retter som søpapegøjefrikadeller, sælhundekoteletter, jagtfalk og omelet af friske terneæg – hele herligheden skyllet ned med masser af bourgogne. Man skal ikke have læst meget om andre af tidens ekspeditioner for at vide, at denne luksus bestemt ikke var normen.

”Myg og Tilskuere og Mangel på Viskelæder”

Johannes Larsen var kendt for at være meget fåmælt og privat. Dagbøgerne giver imidlertid et dybere indblik i hans personlighed. Hver gang han gik i land for at tegne, havde det de lokales store bevågenhed, og han noterer tørt, at han ”generes af Myg og Tilskuere og Mangel paa Viskelæder”. Også Henning Scheel efterlod sig en rejseberetning fra ekspeditionen, hvorfra Klar blaa Luft, let Bris fra N bringer fyldige citater, så læseren får lejlighed til at stifte bekendtskab med de to forskellige beretninger fra den samme færd. I løbet af de fire måneder, rejsen varede, udviklede Scheel og Larsen et nært venskab, og gennem Scheels beskrivelser kommer vi endnu tættere på, hvem Larsen var.

Bogen er skrevet af museumsinspektør ved Johannes Larsen Museet Malene Linell Ipsen, kunsthistoriker og ph.d. Theis Vallø Madsen samt tegner og naturhistoriker Jens Gregersen.

Boglancering på Johannes Larsen Museet

Bogen lanceres ved et særarrangement på Johannes Larsen Museet i Kerteminde, hvor museets inspektør Malene Linell Ipsen og Claus Grønne fra Ny Carlsbergfondet introducerer bogen og arbejdet med kildematerialet. Det sker tirsdag 3. september kl. 17-19 .

Ny Carlsbergfondet lægger originalkilderne frem

Klar blaa Luft, let Bris fra N er tredje bind i Ny Carlsbergfondets skriftserie Kilder til Dansk Kunsthistorie (KTDK), der udspringer af digitaliseringsprojektet af samme navn, som fondet igangsatte i 2015. Skriftseriens første to bind udkom i 2018 og præsenterede henholdsvis Elisabeth Jerichau Baumanns breve og Johan Thomas Lundbyes dagbøger. Disse og et stort udvalg af andre kunsthistoriske kilder er tilgængelige på KTDKs hjemmeside: www.ktdk.dk