J.Th. Lundbye, som ville være fyldt 200 år den 1. september 2018, var ikke kun en mytologisk figur, men med sit enestående bidrag til landskabsmaleriet en hovedskikkelse i dansk malerkunsts guldalder. Med Lundbye er det svært at skille myten fra mennesket, og det viser sig ikke mindst i de dagbøger, han flittigt førte i de sidste seks år af sit liv. Her får man indblik i hans betragtninger om tro, tvivl, skæbne, smerte, kunst og kærlighed. I perioder er han dybt optaget af sine menneskelige relationer, og særligt hans ulykkelige forelskelser giver brændstof til skriverierne. I andre perioder reflekterer han over sin rolle som kunstner og sit syn på publikum, autoriteter og nationalromantikken.

Skrev med på myten om sig selv

Gennem dagbøgerne bliver det tydeligt, at J.Th. Lundbye eksperimenterede bevidst med sine tekster og måske forudså, at de en dag ville blive læst af en større kreds. Han skrev med andre ord med på myten om sig selv – helt til det sidste. I en alder af 29 år mistede han livet i en vådeskudsulykke som frivillig i Den Første Slesvigske Krig, og forinden havde han næsten profetisk noteret i sin dagbog:

”Om en vildsom Kugle----da vil den kun bringe et Hjerte til Ro, der lider af smerteligere Saar. Gud velsigne Danmark! og min Moder!”

Dagbøgerne i deres helhed viser Lundbyes dyrkelse af sin egen litterære persona. Som en anden romanhelt orkestrerede han sine sidste ord for det tilfælde, at han ikke skulle vende hjem fra krigen.

Bogens forfatter Jesper Svenningsen, Ph.d. og forskningsmedarbejder på Statens Museum for Kunst, gør det klart, at Lundbye som billedkunstner var bannerfører for guldalderens idealer om en national kunst, men at hans landskabsmalerier voksede nok så meget ud af hans egen, private tankeverden. Dagbøgerne viser Lundbye som et moderne kunstnersubjekt med såvel kunstneriske som litterære ambitioner.

Bogen lanceres ved et særarrangement på Bispegården i Kalundborg lørdag den 1. september, hvor forlaget Strandberg Publishing og Ny Carlsbergfondet vil være til stede for at fortælle om bogen og dens tilblivelse.

Ny Carlsbergfondet lægger originalkilderne frem

Seks år af et liv er andet bind i Ny Carlsbergfondets skriftserie Kilder til Dansk Kunsthistorie (KTDK), der udspringer af digitaliseringsprojektet af samme navn, som fondet igangsatte i 2015.

“Dagbøgerne giver os en anden og mere kompleks forståelse af Lundbye. Frem for alt viser de os, at vil man bag om myten Lundbye, skal man rigtig nok gå til dagbøgerne, men man skal gå til dem samlet. ”Seks år af et liv” viser, hvordan originalkilder kan tilgås og anvendes, ligesom den indirekte er en opfordring til andre om at gå på opdagelse i KTDK og ad den vej finde nye indsigter og ny viden i kilderne,” siger Karsten Ohrt, bestyrelsesformand i Ny Carlsbergfondet.

Skriftseriens første bind var Breve fra London – Elisabeth Jerichau Baumann og den victorianske kunstverden af kunsthistorikerne Sine Krogh og Birgitte Fink (januar 2018). Lundbyes dagbøger, Elisabeth Jerichau Baumanns breve og et væld af andre kunsthistoriske kilder er tilgængelige på Ny Carlsbergfondets hjemmeside.