Ny Carlsbergfondet er en privat og uafhængig kunstfond. At virke til bedste for kunsten i stifternes fædreland er kernen i fondets fundats, der blev underskrevet den 20. januar 1902 af brygger Carl Jacobsen og hustru Ottilia Jacobsen.

Ved kunst forstås ikke blot billedkunst, men også kunstindustri, arkitektur og havekunst ‒ og i øvrigt kunst i bredeste forstand, dvs. også hvor billedkunstneriske udtryk forbinder sig med beslægtede kunstformer og sammenhænge.

Fondet, hvis fundats og virke stadig er præget af Carl Jacobsens lidenskab og handlekraft, arbejder for at fremme kunstens betydning i det danske samfund med den overbevisning, at kunst kan berige menneskelivet og vores verden. Fondet ønsker at være en dynamo i synliggørelsen af kunst som en kraft, der kan skabe kritiske borgere med et nuanceret blik på verden.

Ny Carlsbergfondet adskiller sig fra mange andre fonde ved at være et fagligt fond. Det ledes af en bestyrelse (historisk betegnet som ”direktion”) på tre medlemmer, der alle har en kunstfaglig/-videnskabelig baggrund og ekspertise. Formanden er fuldtidsansat, mens de to øvrige medlemmer bestrider deres hverv ved siden af et andet job, igen typisk inden for fagområdet.

Fondets bestyrelse består af:

Christine Buhl Andersen, forperson
Stine Høholt
Toke Lykkeberg
Anders Byriel

Bestyrelsen mødes omtrent hver tredje uge for at behandle indkomne ansøgninger.

Carlsbergfondet er det overliggende fond, der ejer den bestemmende aktiemajoritet i Carlsberg-bryggerierne. Carlsbergfondet er forpligtet til at lade en bestemt del af udbyttet af sine aktier tilfalde Ny Carlsbergfondet.

Ny Carlsbergfondets bevillinger (der i 2022 andrager ca. 195 mio. kr.) fordeler sig i tre hovedkategorier: værkdonationer til museerudsmykningsopgaver og kunstforskning, mens en fri pulje rummer midler til andre kunstrelevante formål.