Den Hirschsprungske Samling rummer en stor samling af mere end 25.000 dokumenter og kunstnerbreve. Bevillingen fra Ny Carlsbergfondet har nu gjort det muligt at digitalisere en del af brevarkivet og dermed tilgængeliggøre arkivet for museets brugere, eksterne forskere og andre med interesse for tiden omkring 1800-tallets danske kunst.

Et betydeligt kildemateriale
”Museets brevarkiv er en guldgrube af både kunsthistorisk og åndshistorisk viden, krydret med spændende personfortællinger fra 1800-tallets danske kunsthistorie. Museets første direktør, Emil Hannover, var et epicenter i tidens kulturliv, og hans righoldige arkiver på museet er en enestående kilde til 1800-tallets danske kunstliv. Den Hirschsprungske Samling har længe drømt om at få digitaliseret brevarkivet for derigennem at kunne stille kulturarven til rådighed for flest mulige, og det er derfor utroligt glædeligt, at vi med bevillingen fra Ny Carlsbergfondet har fået mulighed for at tage fat på denne vigtige opgave,” siger Gertrud Oelsner, direktør for Den Hirschsprungske Samling.

Johan Rohdes breve og stiftelsen af Den frie Udstilling
En af de største dele af museets brevarkiv udgøres af museets første direktør, kunsthistorikeren Emil Hannovers arkiv. Hannover var en af de mest toneangivende kunsthistorikere i perioden omkring år 1900, og hans arkiv rummer ca. 6.500 breve. Heraf udgør alene brevudvekslingen mellem Hannover og kunstneren Johan Rohde i alt 344 breve, som bliver et af digitaliseringsprojektets store omdrejningspunkter.

Johan Rohde var drivkraften i kredsen af kunstnere, der stod bag oprettelsen af Den frie Udstilling i 1891 som et modsvar til Kunstakademiets censurerede udstillinger på Charlottenborg. Korrespondancen med Rohde giver et unikt indblik i tiden omkring stiftelsen af Den frie Udstilling og de første turbulente år i 1890’erne.

Kilder til Dansk Kunsthistorie
Projektet er en del af Ny Carlsbergfondets store satsning Kilder til Dansk Kunsthistorie, KTDK, hvor fondet stiller midler og digital platform til rådighed for arbejdet med digitaliseringen og tilgængeliggørelsen. KTDK omfatter også digitalisering og tilgængeliggørelse af en række andre samlinger af kildemateriale om danske kunstnere og kunstnergrupper. 
Mere om KTDK