Modelstudiet indskriver sig i en lille gruppe af studier, der knytter sig til en kendt seance på Kunstakademiet i København, som foregik i juni 1833 under professor C.W. Eckersbergs ledelse. Her ved vi fra C.W. Eckersbergs dagbøger, at han selv og hans fem senere berømte elever Constantin Hansen, Christen Købke, Wilhelm Marstrand, Martinus Rørbye og Adam Müller malede en kvindelig nøgenmodel.

Vi kender i dag til fem af de i alt seks malede studier fra kunstnermødet på akademiet. Glyptotekets samling har hidtil omfattet værkerne af henholdsvis C.W. Eckersberg selv, C. Hansen, Købke og Marstrand. Alle fire værker er ligeledes skænket af Ny Carlsbergfondet, og med fondets seneste donation omfatter Glyptotekets samling nu alle fem kendte studier, dog uden at det vides, om det er Rørbyes eller Müllers.

Side om side
Dermed får museets gæster mulighed for at se studierne samlet i museets guldaldersale.

”Det har været væsentligt for Ny Carlsbergfondet at sikre, at de efterhånden berømte modelstudier kan vises samlet på samme museum. Det giver nemlig os alle en enestående mulighed for at komme helt tæt på et af de væsentligste kapitler i dansk kunsts historie. Det er nærmest som at opleve guldalderens sværvægtere live, arbejdende side om side med det samme motiv. Vi kan pludselig se forskelle og ligheder mellem dem på en helt anden værknær måde, hvilket bekræfter, at dansk guldalderkunst var alt andet end ensrettet og forudsigelig,” siger formand for Ny Carlsbergfondet, Karsten Ohrt.

”På museet er vi utroligt glade for, at vi med denne donation har sikret os det sidste billede i den fine lille serie, også selv om vi selvfølgelig gerne ville finde ud af, om det er Rørbye eller Müller, der har malet det. For betragteren er denne unikke lille samling studier en helt særlig mulighed for indsigt i undervisningen på datidens akademi og selvfølgelig også i de mandlige guldaldermaleres blik på den kvindelige krop,” siger museumsdirektør Christine Buhl Andersen.

Første kvindelige nøgenmodeller
I København foregik studierne af kroppen på malerskolen længe kun efter mandlige modeller. Først under C.W. Eckersbergs professorat blev der givet kongelig tilladelse til også at bruge kvinder. Modelstudierne fra juni 1833 afspejler dermed et vendepunkt i brugen af modeller på Kunstakademiet i København.

Værkerne fra seancen betragtes som studier, der med undtagelse af C.W. Eckersbergs ikke er blevet gennemarbejdet til færdige værker. Eckersberg selv arbejdede videre med motivet efterfølgende og færdiggjorde sit værk. Han forvandlede med et forhæng dagscenen til aftenstemning i sit fuldførte værk, der således har et markant andet udtryk end de andre.

En del af en større helhed
Ny Carlsbergfondet har også stået bag de tidligere donationer af de fire øvrige værker i serien. Derudover har fondet gennem årene skænket museet en række andre fine malerier, som kan ses i forlængelse af modelstudierne og i samme grad er en del af fortællingen om akademipraksis i midten af det 19. århundrede. Blandt disse er C. Hansens Hvilende Model (1839), C.W. Eckersbergs Nøgen kvinde, der drager tøfler på (1843) og Modellen Sophie (1833) ligeledes af Eckersberg.

Det nyerhvervede værk har indtil nu været i privateje, men kunne i 1981 ses på Glyptoteket i forbindelse med udstillingen ”Købke og Kastellet”, hvor det netop blev udstillet sammen med de fire andre modelstudier.