I løbet af 1959-1962 skabte Asger Jorn en række modificerede værker, hvor han malede ovenpå gamle, kitschede malerier og reproduktioner, han havde fundet på loppemarkeder. Et af dem er det berømte L’avant-garde se rend pas (Avantgarden overgiver sig aldrig), som nu slutter sig til det franske museums voksende CoBrA-samling. 

Humoristisk modifikation 
Det oprindelige maleri, som Jorn har modificeret, forestiller en ung pige i en hvid konfirmationskjole. Hun knuger et sjippetov i hænderne, mens hun stirrer ud på publikum med et vagt smil. På billedet, der er en amatørversion af det klassiske salonportræt fra 1800-tallet, har Jorn malet moustache og fipskæg på pigen samt de udtværede ord ”L’avan-garde se rend pas” på den sorte baggrund.       

L’avant-garde se rend pas tolkes ofte som en parafrase af Marcel Duchamps værk L.H.O.O.Q, hvor den franske kunstner malede moustache og fipskæg på en Mona Lisa-reproduktion. I dag hersker der dog uenighed blandt eksperter om, hvorfor Jorn kastede sig ud i sine modifikationer og hvad de betød, men ikke desto mindre tiltrækker værkerne interesse fra både fagfolk og kunstpublikum.

“Det er et absolut mesterværk, som har været vist på de vigtigste Jorn-udstillinger, deriblandt den skelsættende retrospektive udstilling [Asger Jorn – Rastløs Rebel] organiseret af Dorte Aagesen på Statens Museum for Kunst i 2014. Jorn-forskere betragter det også som det mest radikale eksempel på hans modifikationsværker,” udtaler Bernard Blistène, direktør på Centre Pompidou.    

Den dansk-franske forbindelse 
Asger Jorn bevarede hele livet igennem en forbindelse til den parisiske kunst- og kulturscene, hvor han begyndte sin kunstkarriere i 1936 under Fernand Léger. Senere deltog han i den situationistiske bevægelse med forfatteren og teoretikeren Guy Debord i spidsen, og det var ligeledes i Paris, at L’avant-garde se rend pas blev vist første gang - hos Galerie Rive Gauche i 1962.  

I dag ønsker Centre Pompidou at styrke repræsentationen af dansk avantgarde, herunder særligt den danske afdeling af CoBrA, siger Bernard Blistène: 

”Det har været muligt for os at udvide samlingen i de seneste år med værker af bl.a. Egill Jacobsen og Carl-Henning Pedersen. Denne donation af Jorns værk betyder meget for den dansk-franske forbindelse og sender ikke mindst et signal til den internationale kunstscene om Jorns vigtighed.”