2021 KTDK

Galerie Köpcke online

Galerie Köpcke. Åbningsinvitation til Niki de Saint Phalles udstilling i 1961

I perioden 1958-63 drev Arthur Köpcke og hans kone Aase ”Tut” Larsen det legendariske Galerie Köpcke i København. Galleriet blev hurtigt en vigtig eksponent for den internationale avantgardekunst og introducerede kunstnere som Daniel Spoerri, Piero Manzoni og Niki de Saint-Phalle på dansk grund. Nu er breve og andet arkivmateriale fra Arthur Köpcke Arkivet, som til daglig befinder sig på ARoS, blevet digitaliseret og gjort tilgængeligt for alle på KTDK – Kilder til Dansk Kunsthistorie.

2021 PUBLIKATION

Et sanseligt kredsløb i Venedig

Con-nect-ed-ness. Den danske Pavillon, Arkitekturbiennalen i Venedig 2021

Den danske Pavillon på arkitekturbiennalen i Venedig sætter i år fokus på menneskers forbundethed med hinanden og med naturen i en totalinstallation, der består af et gigantisk kredsløb af vand lokalt opsamlet i Venedig. Ny Carlsbergfondet har støttet den ledsagende bogudgivelse.

2021 VÆRKDONATION

Hammershøi på Falster

Vilhelm Hammershøi Landskab (Falster), udateret (o. 1890)

Maleriet Landskab (Falster) skildrer et dragende næsten drømmeagtigt mørkt landskab. Det er malet af Vilhelm Hammershøi omkring 1890 og har været i privateje hos en familie, der erhvervede det fra kunstneren selv. Nu kan det for første gang opleves i en offentlig sammenhæng, når det føjes til Fuglsang Kunstmuseums fine samling af landskabsmalerier.

2021 VÆRKDONATION

Emil Westman Hertz til Horsens Kunstmuseum

Emil Westman Hertz  Medicinlinje 5, 2014

Horsens Kunstmuseum udvider sin i forvejen fornemme samling af Emil Westman Hertz’ kunst med to væsentlige værker. Erhvervelsen er muliggjort på baggrund af støtte fra Ny Carlsbergfondet.

2/19