Pia Arke døde i 2007 midt i sin kunstneriske karriere, kun 48 år gammel. Hun var datter af en grønlandsk mor og en dansk far. Og det er i dette spændingsfelt, mellem Danmark og Grønland, koloni og kolonimagt og det personlige forhold til de to steder, at hendes kunst udspringer.

Arkes værker kan opleves på en udstillingsturné først på Louisiana og efterfølgende på Brandts i Odense og Kunsten i Aalborg. Ny Carlsbergfondet har støttet det engelsksprogede katalog i forbindelse med udstillingen og ydet støtte til erhvervelsen af flere af hendes værker til både The Albright-Knox Gallery i Buffalo og Nuuk Kunstmuseum i Grønland.

Postkolonialt perspektiv

Med sit originale kunstneriske sprog konfronterer Arke det stereotype for derigennem at forlade idéen om ét Grønland og ét Danmark. Kunsten bliver et middel til at undersøge, hvad det vil sige at være kvinde i en postkolonial verden og det at være født mellem to kulturer. Hendes arbejde forholder sig til temaer som identitet, tilhørsforhold og steders betydning. Og på en både sjov og dybsindig måde tager Arke således fat i de to landes komplekse relation uden på noget tidspunkt at lukke for samtalen.

Kroppen som forbindelsesled

Bag skønheden i mange af hendes fotografiske værker ligger samtidig en tungsindighed. Hun undlader at tage politisk stilling, men holder fast i de små og mangefacetterede historier. Hun er aldrig bange for at være personlig, når hun bringer sin egen krop og historie i spil. Det ser vi blandt andet i de mange fotografiske selvportrætter, hvor hun poserer enten nøgen i et sneklædt landskab eller i sin lejlighed i København. Med en kropslig tilgang synes hun at påtage sig den store opgave at forbinde de to steder.

Om Pia Arke

Arke (1958-2007) blev uddannet billedkunstner og cand.phil. i formidling og teori fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i 1995. Hun var først og fremmest fotograf, men arbejdede også med video, performance, collage og maleri. Og særligt brugen af fundne fotografier, som hun sidestiller med sine egne, er et greb, der går igen i hendes praksis. Arke blev født i Grønland, men levede det meste af sit voksne liv i København. På grund af sin tidlige død, nåede hun ikke at opleve den stigende interesse, som omgiver hendes kunst i dag, også internationalt.