Som følge af COVID-19 og den første nedlukning af Danmark uddelte Ny Carlsbergfondet sidste år ekstraordinært 30 mio. kr. til de danske kunstmuseer. Efter endnu en lang nedlukningsperiode har ny Carlsbergfondet etableret en ny ekstraordinær pulje på op til 50 mio. kr. Genstartspulje 2 er udvidet, så den udover kunstmuseer også er målrettet kunsthaller og andre ikke-kommercielle udstillingssteder. Puljen er øremærket støtte, der kan bidrage til at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19 med henblik på gennemførelse eller omlægning af publikumsaktiviteter, herunder udstillingsprogrammer. Læs mere.

Fleksibel pulje

Genstartspulje 2 er ikke underlagt de samme betingelser som fondets øvrige uddelinger, men vil være præget af en høj grad af fleksibilitet:

”Ny Carlsbergfondets bestyrelse ønsker med puljen at imødekomme den vigtige bredde og mangfoldighed, der kendetegner de danske kunstinstitutioner, og vi vil tage højde for, at institutionernes behov og genopretningsindsatser tilsvarende er forskellige. Helt konkret betyder det, at vi vil være åbne overfor de formål og specifikke udgiftsposter, støttemidlerne tænkes anvendt til,” siger forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.

Ansøgningsfrist

Fristen for ansøgninger er mandag d. 9. august kl. 12.

Ansøgninger til Genstartspulje 2 behandles 25. august, og ansøgere vil kunne forvente svar kort tid herefter.

Hvordan ansøger man?

Ansøgninger til den ekstraordinære pulje skal indsendes via Ny Carlsbergfondets ansøgningssystem. Ansøgningen skal i systemet oprettes under kategorien Andet indeholdt i fundats. Læs vejledning.

Hvad bør ansøgningen indeholde?
Udover hovedoplysninger om ansøger og økonomi i ansøgningsformularen, bør ansøgningen i bilagsform indeholde:

For kunstmuseer og kunsthaller:

  • Redegørelse for det ansøgte formål, herunder fx for tiltag og ændringer i forhold til publikumsprogrammer, der kan styrke egenindtjeningen.
  • Overblik over ansøgerinstitutionens økonomi i hovedtal, herunder oplysninger om egenindtjening samt eventuel offentlig driftsstøtte og fondsstøtte i 2019 og 2020.
  • Estimat over det forventede økonomiske tab som følge af COVID-19. Oplysninger om modtaget eller forventet økonomisk kompensation fra statslig eller kommunal side som følge af COVID-19-særordningerne.

For andre ikke-kommercielle udstillingssteder:

  • Redegørelse for det ansøgte formål.
  • Kort beskrivelse af ansøgerinstitutionen, herunder udstillingsprofil.
  • Overblik over ansøgerinstitutionens økonomi i hovedtal, herunder oplysninger om egenindtjening samt eventuel offentlig driftsstøtte og fondsstøtte i 2019 og 2020.
  • Overblik over realiserede og aflyste udstillinger i perioden 2019-21.

GÅ TIL ANSØGNING

Vedr. øvrige støtteområder

Genstartspulje 2 muliggøres også i år af et særdeles højt afkast fra Carlsberg A/S. Det betyder, at Ny Carlsbergfondet ikke nedprioriterer sine øvrige støtteområder som følge af den nye pulje. En ansøgning til Genstartspulje 2 vil heller ikke påvirke ansøgers mulighed for at søge andre af Ny Carlsbergfondets støtteområder.