Carlsbergfondet udgiver hvert år et årsskrift, der gennem illustrerede artikler giver indsigt i hele Carlsbergfamiliens aktiviteter. Ny Carlsbergfondet har bidraget med nedenstående seks artikler til årsskriftet 2018. 

 

13. TIDEN ER OGSÅ INTERNATIONAL
Karsten Ohrt

14. RUM I TRANSFORMATIONER - ombygningen i Ny Carlsbergfondet
Lars Dybdahl

15. KUNST TIL DE STEDER, VI DELER
Stine Høholt

16. DEN GLEMTE ENGELSKE FORBINDELSE
Sine Krogh

17. DET USTABILE CENTRUM - interview med Bjørn Nørgaard
Jakob Fibiger Andreasen

18. LEVENDE KUNST TIL LEVENDE MENNESKER
Christine Buhl Andersen

 

Læs årsskriftet 2018 digitalt eller download som pdf.

Årsskriftet kan rekvireres gratis ved henvendelse til Ny Carlsbergfondet.

 

Beretning

Årsskrifterne har til og med 2015 indeholdt en oversigt over det foregående års bevillinger og fordelingen mellem de fundatsbestemte hovedaktiviteter. Efter 2015 vil disse oplysninger være tilgængelige på Carlsbergfamiliens respektive hjemmesider.

Download Ny Carlsbergfondets beretning og årsregnskab 2018

Download Ny Carlsbergfondets beretning og årsregnskab 2017

Download Ny Carlsbergfondets beretning og årsregnskab 2016

Download Ny Carlsbergfondets beretning og årsregnskab 2015