Mød professor i biologisk oceanografi og leder af Københavns Universitets Sustainability Science Centre, Katherine Richardson, i en samtale med journalist Nynne Bjerre Christensen om stigende verdenshave og vigende marineøkosystemer. SUPERFLEX fortsætter aftenen, når en af flexerne interviewes om kunstnergruppens praksis, der senest har sat kursen mod Stillehavet. Afslutningsvis vil samlingschef på Glyptoteket, Rune Frederiksen, med udgangspunkt i et portræt af Kong Juba 2 af Mauretanien stille skarpt på antikkens natursyn og spørge ind til oldtidens ressourcebevidsthed.

Kunst, viden og øl

Videnskab|Lidenskab, som er tilrettelagt af Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Ny Carlsberg Glyptotek, sætter videnskabsfolk og billedkunstnere i stævne i Glyptotekets Festsal til live interviews. Aftenerne byder desuden på guidede nærstudier af udvalgte mesterværker fra Glyptotekets rige samling. Hver gang på baggrund af et aktuelt tema og hver gang med gratis pauseudskænkning af aftenens øl, der udvælges særligt til lejligheden af Carlsberg Laboratorium. 

Richardson og SUPERFLEX

Katherine Richardson er tidligere formand for Klimakommissionen. Hendes årelange forskning i klimaforandringernes påvirkning af havmiljøet har opnået stor international bevågenhed. I de senere år har Richardsons forskning særligt koncentreret sig om kulstofs påvirkning af biologiske processer og biodiversitet i havene. Som leder af Sustainability Science Center tager hendes arbejde skridtet videre fra forskning til handling, da centret bl.a. aktivt fremmer samarbejdet mellem forskere, erhvervsliv og beslutningstagere med henblik på bedre at kunne imødekomme de klimamæssige udfordringer, verden står overfor.  

SUPERFLEX blev dannet i 1993 af Jakob Fenger, Bjørnstjerne Christiansen og Rasmus Nielsen. Siden starten har kunstnergruppen forholdt sig helt konkret til den aktuelle virkelighed, vi lever i. Med det sociale og kollektive som omdrejningspunktet for deres projekter engagerer de sig direkte i sociale og politiske situationer. Således spænder SUPERFLEX’ projekter bl.a. over biogasanlæg, øl og sodavand til film og installationer. Senest har gruppen taget rollen som ekspeditionsledere for forskningsprojektet Deep Sea Minding, der ombord på M/Y Dardanella sætter kurs mod øde øer i Stillehavet.

Det ligger til familien

Videnskab og kunst ligger dybt i Carlsbergfamiliens DNA. Carlsbergs grundlægger, J.C. Jacobsen, moderniserede ølbrygningen gennem banebrydende videnskabelige metoder, ligesom han sikrede Carlsbergs fortsatte, massive støtte til videnskaben gennem etableringen af Carlsbergfondet. Historien gentog sig med sønnen Carl Jacobsen, der via overskuddet fra sit bryggeri og oprettelsen af Ny Carlsbergfondet blev den til dato største danske kunstmæcen, bl.a. ved donationen af sin enorme kunstsamling og Ny Carlsberg Glyptotek. Carlsbergfondet og Ny Carlsbergfondet hører i dag til de største i landet, når det gælder støtte til henholdsvis videnskab og kunst.

Det er denne både strittende og levende arv, som Videnskab|Lidenskab samler sig omkring med det formål at skabe et format til at formidle nogle af videnskabens og kunstens mange indsigter.