Tæt på kunstnerne

Hvilke tanker gør billedkunstnerne sig om deres arbejde, og hvordan ser det ud, hvor de arbejder? Her kan du møde en række spændende kunstnere og kunstprofessionelle.

Hein Heinsen

Foran Ribe Domkirke står monumentet Ansgar, som er skabt af billedhuggeren Hein Heinsen med midler fra Ny Carlsbergfondet.

Vi kommer på besøg hos Heinsen i hans landbolig og bag om scenen på skulpturens tilblivelsesproces. Heinsen fortæller om valget af form og materiale samt introducerer os for den historiske person Skt. Ansgar, der var en tysk benediktinermunk, som missionerede i Norden i 800-tallet. Ansgar havde i datiden tilsyneladende lidt held i sit forsøg på at omvende de hedenske vikinger og faldt i en melankolsk tilstand. Heinsen forklarer, hvorledes Skt. Ansgars fortælling er inkorporeret i skulpturens gådefulde symbolik.   

Længde: 9 minutter.

1/3