På trods af at Harboe Flensburg og Kaths malerier på mange måder er forskelligartede, arbejder de to kunstnere hver især med at skabe omhyggeligt og stramt komponerede rum, der åbner sig og inviterer beskueren ind i et særegent univers. Begge kunstnere er i forvejen velkendte på Trapholt, idet Harboe Flensburg er repræsenteret i museets samling med en række andre værker, og Kath netop er aktuel med sin første soloudstilling på et museum.

Forlængelse af det eksisterende rum

Light an Infinite I er titlen på Anette Harboe Flensburgs monumentale maleri, der udgør et hovedværk i Harboe Flensburgs tekniske færdigheder. Uden synlige spor af penselstrøg og ved brug af transparente toner, konstruerer Harboe Flensburg et rum, der tilnærmer sig en fotografisk realisme, som kun brydes af lærredets stoflige behandling. Skellet mellem maleri og virkelighed synes næsten opløst, og beskueren får en fornemmelse af at kunne træde direkte ind i maleriet. Light an Infinite I udfordrer beskuerens rumlige forståelse, idet værket fungerer som forlængelse af det eksisterende rum. 

Ophævede naturlove

I Eske Kaths værk The Fundamental Uncertainty, som netop nu kan opleves i kunstnerens udstilling af samme navn, skaber de svævende og strengt optegnede former og farver et kaotisk rum, der åbner sig mod beskueren. Sol og måne står på himlen i et landskab, hvor skellet mellem nat og dag er udvisket og naturlovene synes helt ophævet. Værket synes at indfange en følelse af tvivl og usikkerhed om naturens tilstand, der er til stede i vores samtid. The Fundamental Uncertainty fremstår som en art landskabsmaleri. Men frem for at henvise til en bestemt lokalitet, er det snarere et billede på den globale naturforståelse, der er under forandring.