Da Elisabeth Jerichau Baumann (1819-1881) savnede anerkendelse fra det danske kunstmiljø, rejste hun til London for at skabe sig en international karriere. Det lykkedes, og den historie fortælles nu for første gang. Fra midten af 1800-tallet og 20 år frem arbejdede hun ihærdigt på at skabe sig et navn i London, hvor hun udstillede og solgte sine malerier. Hun blev tilknyttet et af byens mest prominente gallerier, og flere af hendes billeder blev vist på Buckingham Palace. 

Elisabeth Jerichau Baumann var en uhyre flittig brevskriver. Størstedelen af hendes breve fra London har aldrig før været offentliggjort, men beretningerne hjem til ægtemanden Jens Adolf Jerichau og parrets mange børn giver et enestående indblik i mødet med den moderne, victorianske kunstverden og det imponerende netværk, hun opbyggede i storbyen. 

Kunstner og forretningskvinde 
Med Breve fra London belyses et overset kapitel af Jerichau Baumanns langvarige kontakt med engelsk kunstliv, og kunsthistorikerne Sine Krogh og Birgitte Fink skaber med bogen et nuanceret portræt af en utraditionel maler, som blev en foregangskvinde i dansk kunst. 

Hun markerede sig på lige fod med sine mandlige kolleger, kunne promovere sig selv og forstod til fulde at kombinere sit kunstneriske talent med evnen til at skaffe nye bestillinger. 

I Danmark var kritikken af hende hård. Her gjorde man i samtiden nar ad den ‘handelsrejsende’ kunstner, der skaffede indtægter til hjemmet. Men uden for Danmarks grænser og særligt i London mødte hun langt større anerkendelse. Brevene dokumenterer nye sider af hendes udstillingsvirksomhed, men de giver også indblik i skyggesiderne ved hendes kunstneriske karriere og afspejler de afsavn, hun led, når hun i månedsvis var væk hjemmefra: 

”Men jeg gjentager det, Livet i London er ved Siden af at være af stor Interesse for mig, et stort Arbeide, et stadig Slid. Ja! Du skulde vide hvorledes hver en Dag hver en Time maae iagttages, og alletider som Du kalder det med Tungen ud af Halsen,” skriver Jerichau Baumann hjem til sin mand i 1862. 

Ny Carlsbergfondet går til kilderne i ny skriftserie 
Ny Carlsbergfondet igangsatte i efteråret 2015 digitaliseringsprojektet Kilder til Dansk Kunsthistorie (KTDK). Breve fra London er første bind i den skriftserie, der udspringer af projektet. Formålet med serien er at opmuntre til at fordybe sig i det kunsthistoriske kildemateriale samt at sikre dets tilgængelighed. 

“Den grundige kunsthistoriker bør selvfølgelig gå direkte til kilderne, men det sker desværre for sjældent. KTDK er fondets svar på denne stadig aktuelle problemstilling, og Breve fra London kickstarter vores skriftserie,” siger Karsten Ohrt, bestyrelsesformand for Ny Carlsbergfondet. 

Elisabeth Jerichau Baumanns breve vil i løbet af vinteren 2018 også blive gjort tilgængelige på Ny Carlsbergfondets hjemmeside. Andet bind i Kilder til Dansk Kunsthistorie vil præsentere guldaldermaleren Johan Thomas Lundbyes dagbøger. Bogen skrives af kunsthistoriker, ph.d. Jesper Svenningsen og udkommer i september 2018.