Et omfattende, labyrintisk ruinkompleks med murforløb, porte, flise- og græsgange, en kæmpe kop samt et nyetableret og helt særegent busstoppested. Med det allerede omdiskuterede kunstværk Aur(0)a har FOS realiseret et nyt og ganske anderledes rum i byen. Hvor der før var en lidt planløs, bar græsplæne, er der nu skudt nogle arkitektoniske strukturer op, der på original vis deler arealet op og inviterer til både fordybelse, rekreation, møder og aktiviteter. En ruin, der for en gangs skyld ikke er underlagt andægtige begrænsninger, men som snarere åbner sig op for nye muligheder og oplevelser.

En ny fortid

Netop anvendelsen af ruinen som form har en særlig funktion: ”Steder knytter sig til fortiden. Ved at skabe en ruin, kan man skabe en anden fortid, en anden forhistorie. Hvis man ser murene oppefra, danner de et grundrids af et større bygningskompleks. En slags stemme fra fortiden. Man kan se dette kompleks som noget før-sket, som en aura af noget,” siger FOS.

Støtte fra Ny Carlsbergfondet

Det er Ny Carlsbergfondet, der i sin tid foreslog FOS til at udføre opgaven, ligesom fondet har støttet realiseringen af Aur(0)a: ”Med vanlig legesyg opfindsomhed udfordrer FOS både publikum og det rum, de færdes i. Og Aur(0)a er alt andet end det klassiske værk i ramme eller på sokkel. Det er en platform for social interaktion. Nok har han skabt et kunstværk, men her fra skaber værket selv noget. Noget, som forhåbentligt fordrer nye relationer mellem værk og mennesker og indbyrdes mellem mennesker, og som rækker langt udover kunstnerens intention og kontrol,” udtaler bestyrelsesmedlem fra Ny Carlsbergfondet, Stine Høholt.

Aur(0)a er kulminationen på et længere samarbejde mellem Vestfyn Gymnasium og Ny Carlsbergfondet. Efter indvielsen af gymnasiets nye bygninger i 2014 har fondet skænket en række kunstværker af kunstnerne Jesper Christiansen, Eske Kath, Ole Sporring, Henning Damgård-Sørensen, Kirsten Christensen, Jytte Høy og Asmund Havsteen-Mikkelsen.

”Vi er meget taknemmelige for, at projektet fuldbyrdes med et så anderledes og spændende værk, som FOS har skabt. I ansøgningen til Ny Carlsbergfondet anførte jeg min vision om, at Vestfyns Gymnasium gerne ville være et synligt flagskib for kunst på Vestfyn. Det er en stor glæde at konstatere, at vi nu har kunst med oplevelser for øje og sind – helt fra busstoppestedet gennem parken og frem til væggene indendørs,” siger rektor på Vestfyns Gymnasium, Ole Toft Hansen.

Kunst i undervisningen

FOS’ kunstneriske udsmykning til Vestfyns Gymnasium bliver genstand for et omfattende læringsmateriale udviklet af Ny Carlsbergfondet. Materialet kan tilgås på læringsportalen ”Tæt på kunsten”, som fondet lancerer til sommer. Her kan lærere og elever fra nær og fjern tilgå materialet sammen med billeder og film med henblik på undervisning og opgaver, tilpasset gymnasieplanen.

Om FOS

FOS (Thomas Poulsen) arbejder typisk i krydsfeltet mellem skulptur, design og arkitektur. Snarere end at betragte kunsten som et aflukket reservat, skaber han gennem sine værker rammer for nye sociale muligheder og møder. Som eksempelvis i Osloo, hans flydende bidrag til Venedig Biennalen i 2011, eller det omdiskuterede re-design af Mændenes Hjem på Vesterbro, som han i 2006 udformede sammen med kollegaen Kenneth Balfelt.

FOS er uddannet ved Kunstakademiet i København i 1999 og bor og arbejder i København. Han er repræsenteret på museer som Statens Museum for Kunst, ARoS og Museo Tamayo i Mexico, ligesom han gennem årene har udstillet en lang række steder i ind- og udland. FOS er desuden blevet hædret med flere priser, bl.a. Thorvald Bindesbøll Medaljen (2018), ARKENs Kunstpris (2017) og Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat (2010).