Takket være en donation fra Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet har Skagens Kunstmuseer netop tilført Laurits Tuxens store selskabsbillede Aftenselskab i atelieret på Strandvejen til samlingen. Maleriet blev straks efter dets færdiggørelse i 1905 solgt til privat køber og har sidenhen været i samme families eje: ”Dette er et meget væsentligt værk af Laurits Tuxen, og det passer perfekt ind i vores samling af skagensmalernes værker. Vi har haft kendskab til maleriet i mange år, og det har stået højt på vores ønskeliste,” siger Lisette Vind Ebbesen, direktør på Skagens Kunstmuseer.

Spor af Skagen

Aftenselskab i atelieret på Strandvejen er et stort gruppeportræt med deltagerne i et festligt selskab, der, som titlen antyder, fandt sted i kunstnerens villa på Strandvejen 24. Selv om motivet er fra privaten i København, er der alligevel ikke langt til Skagen i Tuxens store selskabsbillede. I mylderet af personer finder vi, foruden kunstneren selv, bl.a. Anna og Michael Ancher og P.S. Krøyer – alle fra skagensmalernes inderkreds. Og så er den festlige scene malet fire år efter, at Tuxen igen var begyndt at opholde sig i Skagen, hvilket heller ikke er uden betydning for billedets udtryk. Tuxen var faktisk skagensmaler før de andre, da han allerede i 1870 rundede til den lille fiskerby for første gang. Men studieophold i Paris og ikke mindst rejserne i forbindelse med de store bestillingsopgaver fra konge- og fyrstehoffer i Europa afbrød den nære tilknytning til kunstnerkolonien fra begyndelsen af 1880’erne og et par årtier frem.

Kvinderne stjæler billedet

Som figurkomposition markerer Aftenselskab i atelieret på Strandvejen netop et skift fra den stivhed og andægtighed, der kendetegner Tuxens arbejde som portrætmaler for de adelige. Motivet fra Strandvejen er anderledes intimt og afslappet, hvilket yderligere understøttes af Tuxens løsere penselstrøg. Og bemærk kvinderne. Hvor de to lamper i billedets baggrund er til for at skabe dybde og vise selskabets størrelse, er lysekronen et decideret spotlight, der frem for alt fremhæver selskabets kvinder. Nok er mændene i overtal og enkeltvis genkendelige. Men tilsammen fremstår de som en masse i kjole og hvidt, mens kvinderne er anderledes distinkte og personlige. Der går en bevægelse fra den lille pige siddende nederst i billedets venstre hjørne til kvinderne i midten, hvor Tuxen gennem kolorit og lyssætning lader dem stjæle billedet.

Om Laurits Tuxen

Det var en karriere som marinemaler, der ansporede Laurits Tuxen til at gå kunstens vej. Men på Kunstakademiet blev han sammen med P.S. Krøyer betragtet blandt de dygtigste elever og derfor opfordret til at satse på den dengang fornemste genre: figurmaleriet. Efter intensive ophold i Skagen fra 1870, med den efterhånden voksende gruppe af øvrige skagensmalere, vendte Tuxen blikket mod København og Europa. Han videreuddannede sig i Paris og var initiativtager til oprettelsen af Kunstnernes Frie Studieskoler i København. Store bestillingsopgaver fra europæiske fyrste- og kongehoffer førte ham vidt omkring, og Tuxen har bl.a. portrætteret Christian 9. og Dronning Louise, engelske Dronning Victoria og den russiske tsarfamilie. Fra 1901 var Tuxen tilbage i København og købte også en sommerbolig i Skagen. Herfra var det de nære motiver, der optog ham: landskabet, havet, familien og vennerne.