Sommerdag ved en dansk kyst hedder det lille maleri, som P.C. Skovgaard malede i 1850. Nærmere bestemt er motivet fra Nygaard i Nordsjælland, ikke langt fra Vejby, hvor Skovgaard var opvokset, og som han hyppigt genbesøgte senere i livet.

Danske kyster

P.C. Skovgaard står i dag som indbegrebet af dansk guldaldermaleri. Hans landskabsmotiver har særlig fokus på de nationale kendetegn, som bøgeskoven, skovsøen og kysten. Ligesom i hovedværket Udsigt over havet fra Møens Klint fra samme år, som også befinder sig på Skovgaard Museet, er scenen fra Nygaard skildret som en slags ankomst til et stykke dansk kyst. I begge billeder synes motivet at fange det øjeblik, hvor man har bevæget sig igennem terrænet for pludselig at se havet åbne sig foran en.

I motivet fra Møn er det med en omkransende bøgeskov og Sommerspiret på Klinten, der kridhvidt og majestætisk åbenbarer sig for enden af skovbrynet. Helt i tråd med nationalromantikkens højstemte lovprisning af det danske landskab. I Sommerdag ved en dansk kyst er dramatikken anderledes nedtonet. Her en ingen markante markører, der fortæller os, hvor vi er. Det kunne umiddelbart være fra hvilken som helst kyst, hvilket maleriets titel også antyder. Og dog aner vi Sverige i horisontlinjen som en silhuet med en voldsom kuperet kyststrækning, helt væsensforskellig fra den mere jævne natur i billedets forgrund.

Storheden i småtterierne

Netop disse kontraster synes at være en pointe i sig selv. I Sommerdag ved en dansk kyst er det den nære danske natur, det helt almindelige danske landskab, Skovgaard hylder. Nok er motivet, ligesom i maleriet fra Møns Klint, underlagt en nøje komposition med dybde og en bevægelse, der her følger den bugtende sti ned til standen. Men Skovgaard har frem for alt formået at få scenen til at se helt vilkårlig og naturlig ud. Ikke mindst ved at lade almindelighederne stjæle billedet. Det er bladene på buskene og småtræerne, det er formationerne i sandet og klitgræsset, han har malet frem med nidkær detaljegrad. Selv de to huse, som stien leder ned til, har Skovgaard kun antydet med skorstene og tagryg. Det er i stedet de uanselige naturfænomener, alle de småtterier, der netop kendetegner det danske landskab, som dominerer og får opmærksomeden.

Sjældent set

Sommerdag ved en dansk kyst er trods sine 170 år et relativt ukendt maleri af P.C. Skovgaard. Maleriets fulde proveniens kendes ikke endnu, og det har ikke tidligere været vist på de store retrospektive udstillinger om P.C. Skovgaard. Skovgaard Museet erhvervede maleriet ved et auktionssalg og planlægger at præsentere det senere på foråret.

Om P.C. Skovgaard

Peter Christian Skovgaard (1817-75) er en hovedskikkelse i dansk guldalderkunst. Han studerede på Kunstakademiet, hvor han var blandt C.W. Eckersbergs elever. Under uddannelsen studerede han klassisk europæisk landskabskunst i samlingerne i København, men siden skabte han malerier, der byggede på hans egne mange studier i naturen. Efter 1850 udviklede han en monumental og personlig udtryksform, som fik stor betydning for de efterfølgende generationer.