Johan Laurentz Jensen, populært kaldet for ’Blomster-Jensen’, viede sit liv til at skildre overdådige buketter. Opstilling med blomster er et af hans større og mere ambitiøse blomsterbilleder. Værket blev til efter et længere ophold i Rom, hvor Jensen havde søgt inspiration i antikkens kunst og lysforholdene i Sydeuropa. Interessen for den klassiske æstetik og det historiske kommer til udtryk i værket i form af den græske vase med antikt motiv, som står på den marmorerede karm. Antikkens dannelse er dermed konkret indskrevet i kompositionen. Konkylierne ved siden af vasen repræsenterer eksotiske former fra varmere himmelstrøg, mens den storslåede buket fejrer den danske sommers blomstrende frodighed.

Jensen har lagt vægt på farvevirkningen, kontrasten og de enkelte blomsters fylde, så der opstår liv i kompositionen. Blomsternes sanselighed peger på det guddommeligt skønne i den danske natur, men også livets forgængelighed. Det er således ikke oplysningstidens systematiske tilgang til floraen, som ligger bag Opstilling med blomster, men den romantiske forestilling som fulgte efter i 1800-tallets tilgang til naturskildringen.  

Blomsterstudier ved Øregaard

Jensen malede ofte ved sine landejendomme nord for København. Her udførte han studier af enkeltblomster og plantedele, så de forskellige vækster kunne indgå i det store arkiv, som han brugte i sit arbejde med større kompositioner i olie på lærred.

Omgivelserne omkring Øregaard fik dermed stor indflydelse på Jensens arbejde. Intet blad eller blomsterhoved var for småt til at blive skildret, for i pagt med datidens natursyn blev alle naturens elementer betragtet som ligeværdige dele af Guds skaberværk. I modsætning til de samtidige landskabsmalere valgte Jensen at forblive tro mod nature morte-traditionen, og han kom det guddommelige nær ved at arrangere blomster og planter i nøje tilrettelagte kompositioner på baggrund af indgående naturstudier.

Om J.L. Jensen

Johan Laurentz Jensen (1800-56) blev født og voksede op i Gentofte. Han blev optaget på Kunstakademiet som 14-årig og udviklede sig her til en af guldalderens dygtigste og mest ambitiøse malere. Jensen specialiserede sig i blomstermaleriet og forfinede sin kunnen under rejser til Holland, Paris og Rom. Han fandt inspiration i nederlandske forbilleder, som han bl.a. så på Louvre i Paris. Johan Laurentz Jensen formåede at raffinere nature morte-genren til et niveau, så han ikke kun i dansk kunst, men også på internationalt plan i dag, kan betegnes som en af de bedste på sit felt.