Hanne Nielsen og Birgit Johnsen har taget udgangspunkt i bygningens arkitektur i deres udsmykning til Hospice Djursland. Bygningen er tegnet af arkitektvirksomheden C.F. Møller og bygger på et stærkt samspil mellem ude og inde, arkitektur og natur.

Rum til refleksion
I refleksionsrummet er der to nøje placerede vinduer, der giver udsigt til henholdsvis himlen og til et vandbassin på terrassen udenfor, der spejler en del af både rummet og himlen. Det er denne spejling og gengivelse af verden, som den nye udsmykning udfolder i en rumlig montage af to videoværker, to figurer, en grafisk vægbemaling, møbler og lamper.

Videoværkerne og de små roterende figurer på væggene bevæger sig ganske langsomt og skaber ro til fordybelse og eftertænksomhed. Vægge og loft er holdt i grå og mørke nuancer, og giver rummet en form for hulestemning og intimitet, som står i stærk kontrast til lysindfaldet fra vinduerne, der gør opmærksom på verden udenfor.

En betragtelig udfordring
”Det er svært at overdrive den betragtelige kunstneriske udfordring, der ligger i at skulle skabe en overbevisende ramme til refleksion over nogle af livets helt store spørgsmål. Hanne Nielsen & Birgit Johnsen har med lige dele originalitet og finfølelse, samt en suveræn fornemmelse for rummets funktion og brugere, skabt en uhyre vellykket multimedial installation, som vi i Ny Carlsbergfondet er sikre på, at patienter og pårørende får stor glæde af,” siger bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet og professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, Morten Kyndrup.

Kunstnernes vision har været at bibringe rummet en særlig intimitet og en tryghed med mennesket og kroppen i centrum. De har søgt at skabe et sted, hvor tanker kan få frit løb, og hvor de kunstneriske greb relaterer til verden udenfor, så inde og ude, før og efter og tiden lige nu smelter sammen.

Jubilæum
Hospice Djursland kan d. 1. november 2017 markere, at det er 10 år siden, det tog imod den første patient. Siden har ca. 2.000 patienter og deres pårørende været indlagt på hospicet. I anledning af jubilæet er refleksionsrummet på Hospice Djursland, der gennem årene har lagt vægge til mange tanker og samtaler, blevet taget under kunstnerisk behandling.