I forbindelse med tilblivelsen af udstillingen ”Ovartaci & Galskabens Kunst” har kurator Mathias Kryger, i samarbejde med Museum Ovartaci og Kunsthal Charlottenborg, udført et stort researcharbejde om Ovartacis praksis og virkning på sin eftertid. Det har resulteret i en omfattende publikation om Ovartacis kunst og en fotografisk dokumentation af kunstnerens værker.

Kunsthal Charlottenborg præsenterer

Udstillingen ”Ovartaci & Galskabens Kunst” vises på Kunsthal Charlottenborg fra 15. september 2017 og frem til 14. januar 2018. Det er den hidtil største udstilling med Ovartaci uden for det psykiatriske hospital i Risskov. Udover en totalpræsentation af kunstnerens egne værker udstilles en stribe toneangivende samtidskunstnere, der alle er inspireret af Ovartacis praksis. Med udstillingen og den tilhørende publikation ønsker kunsthallen at skabe dialog om, hvordan galskaben opfattes i vores samfund, og hvordan den kan udfoldes som kreativ kraft.

Outsiderkunstneren

Den danske kunstner Ovartaci er en væsentlig og betydningsfuld eksponent for det, der i kunstfaglige termer benævnes Art Brut eller outsiderkunst. Navnet Ovartaci kan læses som en omskrivning af ordet ”overtosse” og er det alias, som kunstneren, hvis borgerlige navn var Louis Marcussen (1894-1985), knyttede sig til efter sin indlæggelse på Psykiatrisk Hospital i Risskov i 1926.

Kunstneren var patient på hospitalet i 56 år, hvor han skabte en stor og mangefacetteret produktion på 1000 værker, der både i form og indhold er helt unik i national såvel som international sammenhæng. Gennemgående for Ovartacis univers er den figurative og næsten surrealistiske frembringelse af motiver med transformationer og overgange mellem mand og kvinde; dyr og menneske; landskab og ansigt.

Museum Ovartaci

Museum Ovartaci er et kunst- og kulturhistorisk specialmuseum tilknyttet Psykiatrisk Hospital i Risskov. Kernen i museets samlinger og omdrejningspunktet for arbejdspladsen udgøres af værker af psykiatriske patienter, der gennem mere end 100 år har bidraget til at skabe den største kunstsamling af denne karakter i Norden. Museets kunstneriske udtryk bidrager til dialog og indsigt i det menneskelige sinds mangfoldighed og menneskers ressourcer.

Ny Carlsbergfondet har ydet økonomisk støtte til udarbejdelse af en ny forretningsplan for Museum Ovartaci med henblik på at sikre museet, der var lukningstruet grundet besparelser i Region Midtjylland i 2016.