Professor (mso) ved CBS Trine Bille leder forskningsprojektet ”Billedkunstens økonomiske rum” og har gennem det seneste halvandet år sammen med kolleger gravet i data, der kan kaste lys over billedkunstens økonomiske vilkår i Danmark.

Hvad er det samlede marked i kroner og ører for dansk billedkunst? Hvordan har det ændret sig? Hvor store er andelene fordelt på hhv. det private, det offentlige og fonde? Hvordan er pengene fordelt på kunstnerne? Det er nogle af de svar, der vil blive tilgængelige, når rapporterne offentliggøres på torsdag den 22. november. 

”Der ligger et kæmpestort dataindsamlingsarbejde bag rapporterne, som ikke tidligere har set dagens lys. Med projektet får vi et validt empirisk datamateriale, der viser dels hvor stort markedet for kunst er, hvordan det er sammensat, og hvilke økonomiske vilkår billedkunsterne lever under”, siger Trine Bille.

Undersøgelsen er finansieret af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Billedkunst, Ny Carlsbergfondet og Bikubenfonden.

Dugfriske data

Forskningsprojektet er bl.a. baseret på en spørgeskemaundersøgelse målrettet de ca. 3.000 billedkunstnere i Danmark. Svarene er koblet med registerdata for den enkelte kunstner fra Danmarks Statistik. Det har givet adgang til detaljerede oplysninger; bl.a. indkomst, kønsfordeling, alder, bopæl og uddannelsesniveau. Det kvantitative datagrundlang er suppleret med 21 interviews med billedkunstnere. Herudover har andre spørgeskemaundersøgelser været i spil, som involverer væsentlige spillere på markedet. Det gælder fx kommuner, kunstmuseer, kunstforeninger og kunstsammenslutninger.

Ifølge Trine Bille er et af projektets væsentligste bidrag, at det giver mulighed for at justere ordninger og lovgivninger på et oplyst grundlag:

”Projektet kan danne grundlag for, at politikere og andre relevante aktører undgår at træffe beslutninger i blinde, men i stedet har dugfriske data at forholde sig til,” siger Trine Bille og fortsætter:

”Det er så op til beslutningstagerne at vurdere, om fx det offentlige bidrag til kunstområdet er passende, eller om der bør justeres på nogle af de forskellige ordninger. Det gælder både de forskellige offentlige tilskud, men også lovgivning om skat og arbejdsmarked”.

Deltag i lanceringsseminar den 22. november

Trine Bille præsenterer forskningsprojektet ved et seminar torsdag den 22. nov. kl. 15.30 - 17.00. Blandt oplægsholderne er også billedkunstner Bjørn Nørgaard, museumsdirektør ved Kunsten Gitte Ørskou, rektor for Det Fynske Kunstakademi Lars Bent Petersen og billedkunstner Line Hvidbjerg.

Læs mere om lanseringsseminaret Billedkunstens økonomiske rum

Forskningsprojektets rapporter bliver tilgængelige på dagen for seminaret den 22. november. Denne nyhed opdateres med links til rapporterne.

Grundlag for udgivelser i videnskabelige tidsskrifter

En vigtig del af projektet er at få udgivet artikler i videnskabelige tidsskrifter. Indtil videre har Trine Bille sammen med sine forskerkolleger præsenteret to artikler på internationale konferencer. Det er først skridt mod at udgive forskningen i internationalt anerkendte tidsskrifter.

”Feltet er underbelyst i forskningsverdenen, fordi der ofte savnes gode data. Derfor er det skønt, at der nu er basis for at få udgivet en række peer-reviewed artikler. Det kan på sigt give mulighed for, at vi også internationalt får bedre forståelse for markedet for kunst og kunstneres karrierer og arbejdsvilkår.