Thorbjørn Lausten arbejder i forlængelse af den konstruktivistiske tradition og med en interesse for matematiske principper og geometriske former. Installationerne står i stærk forbindelse med kunstnerens tegninger, der som regel består af konstruktioner virkeliggjort i tre dimensioner. Hans værker er bygget op omkring enkle systemer, og som de russiske konstruktivister benytter han ofte passer og lineal.

Datavisualiseringer

Kunsten er ikke kun æstetik for Thorbjørn Lausten; den er på linje med naturvidenskaben et redskab til at forstå og skabe viden om virkeligheden. Lausten var en af de første i Danmark til at udforske krydsfeltet mellem naturvidenskabelige fænomener, kunst og teknologi. Dette gennem datavisualiseringer i forskellige variationer. De videnskabelige data bliver bearbejdet til malerier og lysinstallationer, som fremstår objektive, men alligevel er nøje udvalgt at kunstneren. På denne måde leger Lausten med ideen om det objektive overfor det subjektive og spørgsmålet om hvorvidt disse ligger så langt fra hinanden.

Æstetisk teknologi

Værket QED sætter fokus på, hvordan lys opstår. Det inddrager os i et felt, hvor parallelle lysende rør spejles i glasplader, der fanger vores spejlbillede. Værket fremstår minimalistisk om end i stor skala. Man træder ind i værket og kommer tæt på det immaterielle lys, som gennem neonrør får form.

I Dissipator 2 indgår lys også som en væsentlig faktor. Lig andre installationer af kunstneren gør Dissipator 2 abstrakte forhold tilgængelige for beskueren. Titlens endelse, ”–tor” peger på, at værket er i funktion. Titler som denne går igen i mange af Laustens arbejder. Titlerne sender et signal til os om ikke at opfatte værkerne som døde genstande, men som levende i tid.

Om Thorbjørn Lausten

Thorbjørn Lausten (f. 1945) bor og arbejder på Falster. Han beskriver sit seneste arbejde som datavisualiseringer, der visualiserer naturvidenskabelige værker. Visualiseringerne relaterer til forståelsen af virkeligheden og de metoder og systemer, der ligger til grund for forståelse og konstituering af virkeligheden. Lausten er autodidakt. Lausten har haft soloudstillinger i både ind- og udland, deriblandt Statens Museum for Kunst, Arken, ZKM Karlsruhe og Museum am Ostwall Dortmund, ligesom han er blevet hædret med en række priser, bl.a. Eckersberg Medaillen og Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat.