Projektet omhandler kunstnerkuraterede udstillinger på danske museumsinstitutioner med afsæt i J.F. Willumsens Museums udstillingshistorik og samlinger. I 1978 fandt den første kunstnerkuratering af et museums permanente samling i Danmark sted på museet (Arme og ben på Willumsen), og kunstnergruppens udfordring af gængs udstillingspraksis, bl.a. gennem deres inklusion af arkiver og magasinværker sammen med egne værker, lagde grundstenen til en ændring i receptionen af Willumsens værk.

Forskningsprojektet undersøger de alternative tilgange til museumssamlinger, som denne og andre kunstnerkuraterede udstillinger har fremvist, og hvordan kunsthistorieskrivningen påvirkes af en mere idiosynkratisk, associativ og asynkron sammenstilling af værker og genstande, end den man kender fra kronologiske og stilhistoriske fortællinger om kunstens udvikling.

Som en del af projektet er indgået en udstilling af Bertel Thorvaldsens, J.F. Willumsens og Asger Jorns privatsamlinger på J.F. Willumsens Museum og en tilhørende publikation (Ekkorum. Thorvaldsen, Willumsen, Jorn og deres samlinger, 2018). I denne sammenhæng er kunstnerkuratering blevet behandlet i relation til de tre kunstnere og deres aktiviteter med at samle, bevare, konservere og i sidste ende præge eftertiden gennem musealiseringen af deres samlinger. Udstillingen blev kurateret af billedkunstneren Christian Vind, og denne kunstnerkuratering af en række kunstnersamlinger havde til formål at genskabe de særlige billedlogikker, som kunstnerne har arbejdet med. 

Om stipendiaten

Anne Gregersen (f. 1978), postdoc ved Institut for Kunst og Kulturvidenskab, Københavns Universitet (2015-2019) og museumsinspektør med ansvar for samling og forskning på J.F. Willumsens Museum, Frederikssund. Ph.d. fra Københavns Universitet, 2015, med afhandlingen In Excess. Agendas in the Late Work of J. F. Willumsen. Kandidat samme sted med et speciale om det moderne museums betydning for kunstværkets status. Har desuden en Master/Diplôme d’Études Supérieures Spécialisées fra Université 10 Nanterre, Paris i kuratering og kunstkritik.