Projektet bringer de tre institutioner sammen gennem udvikling og gennemførelse af en fælles udstillings- og forestillingsproduktion, ”Museum for fremtiden”, som har premiere for publikum både i København og i Aarhus i sommeren 2021.

Ph.d.-stipendiat Anders Thrue Djurslev træder ind i projektet og skal de næste tre år forske i området mellem dramaturgi og kuratoriske praksisser. Formålet er at undersøge kuratering som en måde at bedrive forskning på; forskning som handler om kuratering og foregår gennem kuratering. Projektet søger derudover at skabe ny viden om, hvordan kuraterende og dramaturgiske praksisser – her kunsthallen og teatret – kan forenes og udvikle hinanden.

“Det er en helt særlig mulighed at få et forskningsmæssigt aspekt knyttet til den kuratoriske praksis, som den praktiseres hhv. på Sort/Hvid og Kunsthal Aarhus. Med forskningsprojektet og det tætte samarbejde med Aarhus Universitet kan vi få formuleret og diskuteret den kuratoriske faglighed indefra og bidrage med nye strategier og formater nationalt og internationalt,” lyder det fra Iben Mosbæk, administrerende direktør i Kunsthal Aarhus.

“Forskningsprojektet forløser en årelang drøm for Sort/Hvid om at undersøge potentialet i en forskende kunst. Med bevillingen kan vi skabe en ny og klar forbindelse mellem det kunstneriske

arbejde, vi gør, og de erkendelser, det arbejde skaber. Hvor kunsthaller og museer ofte ansætter ph.d.’er, er det for et teater meget særligt. Derfor anser vi projektet for at være en spydspids i vores virkelighed,” tilføjer Christian Lollike fra Sort/Hvid.

“Stillinger som denne er af afgørende vigtighed for at få skabt en tættere og mere levende forbindelse mellem det kunst-, teater- og æstetikvidenskabelige forskningsmiljø på universitetet og de steder og institutioner, hvor kunsten udfoldes, til uvurderlig gavn for alle parter.

Ny Carlsbergfondets Forskningsinitiativ er fremsynet og meget kærkomment,” siger Jacob Lund, forskningsprogramleder ved Institut for Kommunikation og Kultur, Aarhus Universitet.

"Tværfaglige og tværæstetiske samarbejder rummer et enormt potentiale, når det gælder videreudviklingen af vores kunst- og kulturinstitutioner. Tænk bare på pionerer som Jan Fabre, Peter Greenaway og Hotel Proforma. Vi ser derfor med begejstring frem til, at nærværende forskningsprojekt kan bidrage med konkrete, nytænkende bud på anderledes museumsformater," udtaler forkvinde i Ny Carlsbergfondet, Christine Buhl Andersen.