Med udgangspunkt i egne erindringer og skitser fra en pilgrimsrejse har Erik A. Frandsen skabt en totaludsmykning til den nyrenoverede indgangsfoyer på VUC Aarhus. Værket består af 562.000 glasstiftmosaikker fordelt på tre vægmotiver, en cirkelrund lysskulptur i neon og en stenmosaik i gulvet. I udsmykningen har Frandsen kombineret ellers modsatrettede materialer og kunstneriske greb og har på den måde skabt et værk med historisk og fysisk tyngde.

”Det er poler såsom sammenhængen i figurerne overfor etagedækkets adskillelse. Eller som skitsens genremæssige lethed i tid og rum overfor mosaikkens tyngde," siger bestyrelsesmedlem i Ny Carlsbergfondet og professor i Æstetik og Kultur ved Aarhus Universitet, Morten Kyndrup.

Respekt for omgivelserne
Frandsens særlige blik for kombinationen af udtryk og materialer er også til stede i hans udnyttelse af de fysiske rammer. Og ved at lade etagedækket i foyeren overskære de tre mosaikker, lader Frandsen bygningens arkitektoniske rum spille en væsentlig rolle.

”Erik A. Frandsen har frembragt en overbevisende udsmykning med fin fornemmelse for såvel de fysiske rammer som skolens daglige brugere. Hans totalinstallation viser respekt for den stilrene indgangsfoyer, men udfordrer samtidig den golde anonymitet, der til tider kendetegner funktionalistisk arkitektur. VUC’s smukke hovedindgang har med andre ord fået forstærket den menneskelige faktor, og det tror vi i Ny Carlsbergfondet, at både elever og medarbejdere vil få glæde af,” uddyber Morten Kyndrup.

Signatur for stedet
VUC Aarhus overtog i 2015 bygningen på Dalgas Avenue, og efter den gennemgående renovering af bygningen er Rektor på VUC Aarhus, Erik Ernø-Kjølhede, stolt over og taknemmelig for, at skolen har fået et kunstværk i en skala som denne, der komplementerer foyeren i sin helhed:

”Jeg er sikker på, at udsmykningen bliver en signatur for skolen. Det er jo det første, man møder, når man træder ind ad hovedindgangen, og dermed er det også det vigtigste førstehåndsindtryk, som ikke kunne være bedre. På vegne af VUC Aarhus vil jeg gerne sige en stor tak til Erik A. Frandsen for det fantastiske værk og til Ny Carlsbergfondet for det gode samarbejde og den særdeles generøse donation.”