Jens Tang Kristensens afhandling påviser, hvordan Linien II-kunstnerne ikke var bundet til konkretismen som et formelt program, men også producerede ”urene” ́ værker i dialog med dadaismen.

At de eksperimentelle og avantgardistiske elementer hidtil har spillet en marginal rolle i vores forståelse af Linien II, skyldes blandt andet, at den traditionelt associeres med konkretismens opkomst i Danmark, og det er således oplagt, at gruppen, kunstnerne og konkretismen på den måde endte med at ’sejre’ sig ihjel.

Dialog med dada

Konkretismen blev et dominerende kunstnerisk udtryk, ikke bare i Danmark, men globalt. At mange af Linien II-kunstnerne arbejdede med et konkretistisk formsprog, er ikke ensbetydende med, at de opgav den eksperimentelle linje, som blev udstukket som et fællesprogram i begyndelsen af gruppens levetid. Selvom Linien II-udstillingen i 1949 på Den Frie fungerede som en succesfuld konstruktion, idet Linien II nu fremstod som en harmonisk konkretistisk enhed i opposition til den spontan-abstrakte Cobra-gruppe, formåede konkretisterne fortsat at skabe kunst ud fra nogle anti-formalistiske idealer. Kunstnere som Henrik Buch, Ib Geertsen, Albert Mertz, Richard Winther og Gunnar Aagaard Andersen udførte således værker på tværs af entydige værkkategorier og stilistiske klassifikationssystemer, og de beskæftigede sig med konceptuelle og performative indslag længe før disse begreber blev introduceret i kunsthistorien. Linien II eksperimenterede med maskindigte, alternativt teater og lydværker i form af bruistiske koncerter og maskinsymfonier.

Linien II-kunstnerne var således ikke bundet til konkretismen som et formelt doktrinært program, men producerede derimod også  ”urene” ́ værker i dialog med dadaismen både før, under og efter gruppens epokale levetid.