Meanwhile in Denmark er en gruppeudstilling, der præsenterer et bredt udsnit af yngre dansk samtidskunst. I alt ti kunstnere/kunstnergrupper byder ind med vidt forskellige værker. Vel at mærke værker, der alle reagerer på og forholder sig kritisk reflekterende til den tid, vi lever i.

Udstillingen viser værker af AVPD, Jeannette Ehlers, Christian Falsnæs, Lise Harlev, Adam Jeppesen, Sophie Hjerl, Amalie Smith, Myne Søe-Pedersen, VinylTerrorHorror og Mette Winckelmann. Som sådan giver den et varieret og sprudlende billede af, hvad samtidskunsten kan, og af hvordan verden kan forstås og opleves gennem kunstens optik. Dette værende følelsesmæssigt, kognitivt og intellektuelt.

Krop, lyd og ord

Selv om de deltagende kunstnere ikke umiddelbart lader sig kategorisere, er deres værker i udstillingen præsenteret omkring fire overordnede tematikker, der er med til at skabe overblik og tendensafsøge.

Bl.a. retter udstillingen fokus på krop og performativitet gennem værker af Jeannette Ehlers og Christian Falsnæs. En type kunst, der nok rummer en flygtighed, men også en iboende sanselighed og fortløbende fortælling.

Et andet spor i udstillingen er kunstens udfordring af de klassiske medier som skulptur og maleri. Lise Harlev og kunstnerduoen VinylTerrorHorror arbejder gennem lyd og ord med hver deres fortællermæssige udgangspunkt, men hvor det i sidste ende er op til beskueren at fortolke meningen.

Materialitet og digitalisering

Myne Søe-Pedersen, Adam Jeppesen, Mette Winckelmann og AVPD repræsenterer kunstnere, der arbejder med de mere klassiske formater. De søger ind i og udfordrer materialernes substans og frembringer historier forankret i det stof, værket er skabt af. Historier som for hver enkelt kunstners vedkommende bedst fortælles i netop dét materiale, den sammensætning, dét udtryk.

Sidst men ikke mindst stiller udstillingen skarpt på den konstante flux af nye medier og den gennemdigitaliserede tid, vi lever i. Værker som Amalie Smiths Enter og Sophie Hjerls virtual reality installation Peperit version 1.0 udforsker fremtiden i en nutidig kontekst ved hjælp af digitale visioner og sci-fi-fortællinger.

Meanwhile in Denmark

Udstillingen præsenteres af Maison du Danemark, Danmarkshuset i Paris. Udstillingen vises på Galerie Odile Ouizeman i perioden 6. november – 8. december 2019.

Udstillingskataloget får en dansk lancering på Galerie MøllerWitt i København d. 4. december kl. 17.