Florentiner Sommer præsenterer os for et tvetydigt billede, hvor grænsen mellem abstraktion og repræsentation tilsløres. De tydelige flader og linjer indikerer en figurativ gengivelse af et objekt, der kunne minde om et camouflagetæppe, hvilket understøttes af de jordnære farver og de militære mønstre. Alligevel skaber den forvrængede sammensætning af forskellige former et tilpas abstrakt og kaotisk motiv, der får os til at tvivle på billedets realistiske udtryk.

Det ”dityrambiske” billede

Dette hovedværk forbindes med Lüpertz’ såkaldte ”dityrambiske” billeder. Det antikke begreb betegner det lyrisk berusende og blev brugt af Lüpertz til at beskrive de spontane improvisationer i hans kunstneriske arbejde. Resultatet er en frigjort sammenblanding af flere stilarter, hvor billedets betydning skabes i kraft af beskuerens egne refleksioner.

Motiverne i Lüpertz’ værker er således ikke ensbetydende med billedets budskab eller tema, men kan animere til åbne fortolkninger af et stilistisk diffust billede. Ifølge kunstneren selv er det selve maleriet, der er det billedkunstneriske indhold.

Stilistisk slægtskab

Lüpertz blev i forbindelse med fejringen af det dansk-tyske kulturelle venskabsår vist på Museum Jorn sidste forår i en større udstilling med over 90 værker. Udstillingen skildrede bl.a. hans kunsthistoriske position i relation til museets hovedprofiler Asger Jorn og Per Kirkeby, hvorfor både Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet har fundet det betydningsfuldt at støtte nyerhvervelsen. Her afspejles også æstetiske og indholdsmæssige ligheder mellem de tre kunstnere.

Donationen

Lüpertz’ gave til Museum Jorn omfatter 52 værker, heraf et oliemaleri, 11 voksskulpturer og 40 tegninger. Maleriet Dürers Garten – Inferno 1 (2001) indgik i den ovennævnte udstilling. Derudover har museet fået tilladelse af Lüpertz til at støbe bronzeskulpturen Judith, som blev skabt i tre eksemplarer i 1995, hvoraf den ene også blev vist sidste år. Samlingen giver et indblik i Lüpertz’ kunstneriske udfoldelse gennem det sidste halve århundrede.

Tre af værkerne samt Florentiner Sommer kan for tiden opleves på museet. Resten forventes at blive vist i løbet af 2021.

Om kunstneren

Markus Lüpertz (f. 1941) er en af de mest betydningsfulde eksponenter af den tyske efterkrigsavantgarde, som fortsat har stor indflydelse på samtidskunsten i dag. I perioden 1956-61 studerede Lüpertz på både Werkkunstschule Krefeld og Kunstakademie Düsseldorf, hvor han blev rektor i 1987. Han er repræsenteret i en lang række museumssamlinger verden over, ligesom han har udstillet på prominente udstillingssteder såsom Haus der Kunst og Documenta 7.