Lawrence Weiner har overtaget Færchfløjen på Holstebro Kunstmuseum med sin soloudstilling CLOSE TO A RAINBOW. Den store præsentation af kunstneren rummer bl.a. tekstværket MATTER AS WE KNOW IT + RED PAINT + YELLOW MUD + GREEN SLIME & BURIED WHERE THE EARTH IS SOFT ENOUGH, der nu er fast installeret på fløjens inder- og ydervæg. I en enkel komposition af ord, symboler, typografier og farver iscenesættes forholdet mellem kunstens ånd og materie. Værket visualiserer og konstituerer fysiske forhold og handlinger gennem udsagn og grafiske elementer frem for i definerede materialer.

Det skulpturelle sprog

I værket MATTER AS WE KNOW IT ledes beskueren aktivt ind i diskussionen af kunstens stoflighed, hvor relationen mellem abstrakte tanker og virkelighedskonstruktioner, mellem tegn og betydning og mellem sprogets begrænsninger og muligheder bliver relevante omdrejningspunkter. Beskuerens holdninger og associationer er derfor essentielle for værkets kommunikation.

De typografiske og sproglige midler karakteriserer Weiners konceptuelle kunstsyn og æstetik, og han benytter sig primært af sproget som billedskabende materiale. For Weiner er det vigtigt, at beskuerens oplevelse ikke påvirkes af kunstnerens egne følelser i udførelsen af værket. Sproget er for Weiner et objektivt medie, der gør kunsten fri og fleksibel. Udsagnene er mobile repræsentationer, der, ifølge ham, kan tilpasse sig steder og blive tilgængelige for de fleste.

Omdefinering af museumshaven

På Færchfløjens ydre facade vender MATTER AS WE KNOW IT ud mod museets skulpturhave samt den kommunale fredskovs stiforløb. Tekstværket og udstillingen bliver således tilgængelige for et bredere publikum og på alle tider af døgnet. Herigennem forstærkes Weiners idé om kunstens åbenhed og tilgængelighed.

Udstillingskontekst

MATTER AS WE KNOW IT er tidligere forbundet med Holstebro Kunstmuseum, idet det oprindeligt blev skabt til udstillingen Heart of Darkness i 1995. Her gik det i dialog med enkelte genstande fra museets afrikanske samling, som Weiner selv havde udvalgt.

I udstillingen CLOSE TO A RAINBOW ses værket i samspil med ti af kunstnerens andre tekstværker, heraf to i dansk oversættelse, samt flere papirværker. Udstillingen kan opleves fra 5. juni til 31. oktober 2021.

Om kunstneren

Amerikanske Lawrence Weiner (f. 1942) anses som en af de vigtigste kunstnere på den internationale samtidskunstscene. Weiner brød igennem i 1960’erne som medaktør i konceptkunstens udfoldelse, og hans kunstneriske virke trækker tråde tilbage til avantgardebevægelser såsom minimalisme og Fluxus. Weiner arbejder grundlæggende med sprog og typografi, men har også beskæftiget sig med performance, skulptur, lyd og filmkunst. Han er repræsenteret på flere danske museer, heriblandt ARKEN og Statens Museum for Kunst. I Holstebro kendes Weiner for sin væginstallation, der har udsmykket rådhuset siden 1991.