Afhandlingen Udstillingslaboratoriet: Museumsoplevelser & udstillingsdesign undersøger udstillingsoplevelsen, og hvad der karakteriserer den i mødet mellem den besøgende og udstillingens design.

Med udgangspunkt i det eksperimentelle casestudie Udstillingslaboratoriet på Designmuseum Danmark baserer afhandlingen sig på et empirisk datagrundlag bestående af interviews, observationsstudier, spørgeskemaer og ordskyer. På basis af denne empiri og et triadisk, teoretisk fagfelt bestående af visitor studies, udstillingsanalyse og designteori, udforsker og undersøger afhandlingen de besøgendes oplevelse og adfærd i relation til udstillingscasens tre forskellige designformater.

Gennem afhandlingen sammenholdes og diskuteres de analytiske betragtninger, Designmuseum Danmarks aktuelle praksis, dets formulerede strategi og de besøgendes oplevelser.

De 16 Bud

På baggrund af projektets analyse af casestudiet når afhandlingen frem til en række betragtninger, som synes særligt meningsbærende for udstillingsoplevelsens karakter. Disse tager form af De 16 Bud, som udgør praksisrettede guidelines, der kan bidrage til at kvalificere arbejdet med udstillingsudviklingen på Designmuseum Danmark i museets bestræbelse på at imødekomme sin egen formulerede strategi om at være mere engagerende, brugerinvolverende og dynamisk. Grundlæggende retter de sig mod en større involvering af brugeren gennem en række forskellige strategiske udstillingstiltag. Herudover retter De 16 Bud sig mod at kvalificere udstillingspraksis på landets museer generelt.

Overordnet giver afhandlingen herved indblik i udstillingsoplevelsen, som den tager form på basis af tre forskellige udstillingstyper, samt udfolder en praksisrettet værktøjskasse til museernes konkrete og fremadrettede arbejde med udstillingsproduktion.

Om stipendiaten

Laura Liv Weikop (f. 1985) har forudgående for sin ph.d. en BA i Medievidenskab og Design, en cand.mag i Visuel Kultur og Kulturformidling samt en diplomuddannelse som læringskonsulent i forandrings- og innovationsledelse. Forud for sin ph.d. har hun undervist i visuel kommunikation og designteori på hhv. Københavns Erhvervsakademi samt Københavns Universitet og været tilknyttet Designmuseum Danmark i en række af forskellige funktioner – slutteligt som udstillingskurator inden tiltrædelsen af ph.d-stipendiatet. Efter at have afsluttet ph.d.en tiltrådte hun som direktør for Museum Midtjylland.

Dato for afhandlingens forsvar: 29.09.2018