Ny Carlsbergfondet støtter kunstmuseers mulighed for at indsamle kunst til deres samlinger, både gennem støtte til erhvervelse af kunstværker og ved overdragelse af værker fra Ny Carlsbergfondets beholdning.

Støtte til erhvervelse af kunstværker

Danske kunstmuseer kan søge støtte til erhvervelse af værker, og udenlandske museer kan søge støtte til erhvervelse af værker af danske kunstnere.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En redegørelse for erhvervelsens bidrag til museets samling og indkøbspolitik på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • Værkoplysninger (kunstner, titel, år, materialer, mål).
  • Et foto af værket/værkerne. 
  • Et tilbud fra sælger (galleri, kunstner eller andre). 
  • Erhverves værket fra en privatperson, skal der vedlægges en uvildig vurdering af værket (dette gælder ikke, hvis værket købes direkte af kunstneren, medmindre prisen er højere end 500.000 kr).
  • Ved erhvervelse af værker af nulevende kunstnere skal der vedlægges et CV for kunstneren på højst én side.
  • En finansieringsplan inkl. information om medfinansiering og evt. ansøgt/bevilget fondsstøtte.

Overdragelse af kunstværker

Ny Carlsbergfondet erhverver løbende værker af danske og udenlandske kunstnere. Danske og udenlandske museer kan ansøge om at få overdraget værker fra fondets beholdning som en donation. Der kan søges i fondets værkdatabase her https://www.ny-carlsbergfondet.dk/da/soeg-i-kunsten. Vær opmærksom på at skrive ”disponibelt” i søgefeltet for at se de værker, der er tilgængelige, og som der derfor kan ansøges om.

Hvad skal ansøgningen indeholde?

  • En redegørelse for værkets bidrag til museets samling og indkøbspolitik på højst to normalsider à 2.400 tegn inkl. mellemrum.
  • Værkoplysninger (kunstner, titel, år, materialer, mål).